Tiel,
20
juli
2017
|
10:09
Europe/Amsterdam

5% minder Nederlanders met betalingsachterstand bij Stichting BKR

Het aantal Nederlanders dat met een betalingsachterstand geregistreerd staat bij Stichting BKR is het afgelopen jaar met 5% gedaald tot ongeveer 711 duizend mensen. In totaal staan er nu 10,25 miljoen Nederlanders bij Stichting BKR geregistreerd, waarvan 7% met een betalingsachterstand. Dat blijkt uit de Kredietbarometer van Stichting BKR.

Het merendeel van de Nederlanders staat bij Stichting BKR geregistreerd: 93% met een positieve registratie, en 7% met een negatieve registratie. Peter van den Bosch, algemeen directeur van Stichting BKR: ‘Veel mensen denken dat een kredietregistratie hen per definitie beperkt in hun financiële keuzes. Maar dat is niet het geval. De kredietregistratie geeft een overzicht van alle uitstaande kredieten boven de €250,- en eventuele bijzonderheden bij het terugbetalen van die kredieten. Zonder betalingsachterstand blijft de registratie positief. Met een betalingsachterstand wordt dat een negatieve registratie. Wanneer je een nieuwe krediet aanvraagt, controleert de kredietverstrekker of het verantwoord is om een krediet te verstrekken. Daarvoor vraagt de kredietverstrekker onder andere naar het inkomen, de gezinssituatie, en ook naar de BKR-registraties. Als er uit de BKR-toets blijkt dat je een goede betaler bent, spreekt dit juist voor je.’

Aantal betalingsachterstanden daalt, ondanks aanpassen registratiegrenzen
Sinds 2015 daalt het aantal Nederlanders met een betalingsachterstand. Van den Bosch: ‘De dalende trend houdt aan. In december 2016 zijn bovendien de registratiegrenzen aangepast. Voorheen registreerden kredietverstrekkers alle kredieten van €500 tot €175.000. Sinds dit jaar zijn dat alle kredieten vanaf €250. Daardoor zijn er ruim 2 miljoen geregistreerde krediethouders bijgekomen. Dat het aantal betalingsachterstanden desondanks afneemt, is een positieve ontwikkeling.’

Nieuwe lening mogelijk met betalingsachterstand in het verleden
Wanneer er een betalingsachterstand ontstaat, blijft nog 5 jaar nadat het krediet is afbetaald een negatieve registratie zichtbaar. Van den Bosch: ‘Het is niet zo dat je met een negatieve registratie, geen nieuw krediet kan afsluiten. Dat heeft Minister van Financiën Dijsselbloem onlangs ook nog expliciet benadrukt. Voorwaarde is wel dat de betalingsachterstand inmiddels is opgelost. Wanneer je een nieuwe kredietaanvraag doet, is dat zichtbaar op de BKR-toets. De kredietverstrekker is verplicht om naar de brede context van jouw financiële situatie te kijken, en dus niet alleen naar de BKR-registratie. Als de financiële situatie sinds het oplossen van de betalingsachterstand bijvoorbeeld is verbeterd, wordt dit meegenomen in de overweging van de kredietverstrekker.’

 

10iT0

Het aantal Nederlanders dat in het CKI geregistreerd staat met een betalingsachterstand op een lening tussen 2009 en 2017.

Over de BKR Kredietbarometer
De BKR Kredietbarometer is een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat Stichting BKR beheert. De BKR Kredietbarometer verschijnt twee keer per jaar. De volgende editie komt in januari 2018 uit.

Over Stichting BKR
Stichting BKR bevordert het financieel welzijn van maatschappij en consumenten door het bieden van betrouwbare en veilige informatie. Stichting BKR beheert daarvoor diverse databases waarvan het CKI de meest bekende is. Dit informatiesysteem bevat gegevens over vrijwel alle vormen van verstrekt krediet.

Stichting BKR is ook actief binnen diverse maatschappelijke projecten op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Zo werkt stichting BKR samen met het ministerie van SZW, gemeenten en private partijen aan een Vindplaats van Schulden: een samenwerkingsverband om in een vroegtijdig stadium mensen te bereiken die hulp kunnen gebruiken bij het oplossen van problematische schulden.Stichting BKR respecteert de individuele privacy en werkt binnen de hoogst mogelijke (ISO) normen voor privacy- en databescherming.

Ook volgt stichting BKR het ‘Society Trusted Data’ principe. Dit betekent dat de maatschappij en consumenten er op kunnen vertrouwen dat het Centraal Krediet Informatiesysteem van Stichting BKR geen gebruik maakt van openbare data die verkregen kunnen worden via bijvoorbeeld het internet of andere ‘derden’.

Consumenten kunnen via hun mijnBKR-omgeving exact volgen wat er geregistreerd staat en door wie zij getoetst zijn.Als onafhankelijke Stichting zonder winstoogmerk draagt Stichting BKR al meer dan 50 jaar bij aan een financieel gezonde wereld. Stichting BKR is in 1965 opgericht en gevestigd in Tiel. Er zijn ongeveer 250 organisaties bij ons aangesloten. Met 100 gemotiveerde werknemers werkt Stichting BKR aan het financieel welzijn van consument en bedrijf.