Tiel,
20
januari
2015
|
13:00
Europe/Amsterdam

Aantal consumenten met betalingsachterstand op lening stijgt in 2014 met ruim 31.000

BKR Kredietbarometer januari 2015

Samenvatting

Het afgelopen jaar zijn er 31.195 consumenten bijgekomen met een betalingsachterstand op hun lening. In totaal zitten er nu bijna 771.000 consumenten met een dergelijk financieel probleem. De jarenlange trend van oplopende betalingsproblemen zet nog steeds door.

Bij BKR worden afgesloten kredieten en betalingsachterstanden daarop vastgelegd. Het probleem van betalingsachterstanden is echter veel omvangrijker dan de BKR-cijfers aangeven. De niet-krediet schulden zijn veel omvangrijker dan de kredietschulden.

Schulden kosten de samenleving jaarlijks 11 miljard euro. En dat komt neer op een schuldenpost van 1453 euro voor ieder huishouden, elk jaar opnieuw.

BKR maakt op dit moment afspraken met een aantal gemeenten om hen - via pilotprojecten - te ondersteunen met signalen die duiden op schuldenproblemen. Op basis van deze signalen kunnen gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties huishoudens in de 'gevarenzone' actief benaderen. Zo kan de gemeente in een vroeg stadium ondersteuning bieden bij het aanpakken van de financiële problemen.

Het afgelopen jaar zijn er 31.195 consumenten bijgekomen met een betalingsachterstand op hun lening. In totaal zitten er nu bijna 771.000 consumenten met een dergelijk financieel probleem. Dit blijkt uit de halfjaarlijkseBKR Kredietbarometer.

Trend zet door
De jarenlange trend van oplopende betalingsproblemen zet nog steeds door. Toch is er ook een positief element in de nieuwste BKR-cijfers te ontdekken. De stijging van het aantal mensen met een achterstand op de lening is lager dan in 2013. In 2013 kwamen maar liefst 51.000 consumenten in de problemen.

Maatschappelijk probleem
Bij BKR worden afgesloten kredieten en betalingsachterstanden daarop vastgelegd. Het probleem van betalingsachterstanden is echter veel omvangrijker dan de BKR-cijfers aangeven. Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR: “Uit de Monitor Betalingsachterstanden 2014 van de overheid blijkt dat circa 1/3 van alle huishoudens in Nederland een vorm van een betalingsachterstand heeft. Dit zijn 2,3 miljoen huishoudens. De niet-krediet schulden zijn veel omvangrijker dan de kredietschulden.” Uit de genoemde Monitor blijkt tevens een toename van alle typen achterstallige rekeningen, zoals terugbetalingen aan de Belastingdienst, ziektekostenverzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties.

Schulden kosten elk huishouden elk jaar 1453 euro
Een huishouden met ernstige financiële problemen kost de samenleving al snel honderdduizend euro. Dat meldde het Nibud op 17 oktober 2014. Van den Bosch: “Van de 2,3 miljoen huishoudens in Nederland met een betalingsachterstand, zijn er 1,1 miljoen huishoudens met ernstige financiële problemen. Dat betekent dat schulden de samenleving jaarlijks 11 miljard euro kosten. En dat komt neer op een schuldenpost van 1453 euro voor ieder huishouden, elk jaar opnieuw.”

Samenwerking met de overheid
Het Ministerie van Sociale Zaken wil graag dat er in een vroeg stadium hulp wordt geboden aan gezinnen die in de financiële problemen dreigen te komen. Zij doen een beroep op gemeenten om hier invulling aan te geven. BKR maakt op dit moment afspraken met een aantal gemeenten om hen - via pilotprojecten - te ondersteunen met signalen die duiden op schuldenproblemen. De kern van deze pilots is dat ziektekostenverzekeraars, woningcorporaties en nutsbedrijven data over betalingsachterstanden aanleveren. BKR maakt vervolgens een inschatting van de ernst van de individuele schuldenproblematiek.

Actieve benadering
Op basis van de inschatting kunnen gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties huishoudens in de 'gevarenzone' actief benaderen. Zo kan de gemeente in een vroeg stadium ondersteuning bieden bij het aanpakken van de financiële problemen. Van den Bosch: “Soms kan de gemeente een huishouden alleen al helpen door te wijzen op toeslagen en voorzieningen waar zij wettelijk recht op hebben. Ook kan de gemeente bijvoorbeeld wijzen op de budgettools die het Nibud ter beschikking stelt”. De ervaring vanuit de pilots moet gaat leiden tot een Landelijk Systeem van Vroegsignalering voor gemeenten.

Boilerplate

Over de BKR Kredietbarometer
De BKR Kredietbarometer is een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat door BKR wordt beheerd. De BKR Kredietbarometer wordt twee keer per jaar uitgebracht. De volgende editie verschijnt in juli 2015.

Over BKR
BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat BKR beheert, registreren aangesloten organisaties gegevens over afgesloten kredieten en betalingsachterstanden op kredieten. Van hypothecaire kredieten worden alleen betalingsachterstanden geregistreerd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen de gegevens in het CKI om overkreditering te voorkomen.

Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico’s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland.

BKR is in 1965 opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over 8,5 miljoen personen, waarvan bijna 91% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt 100 werknemers, heeft circa 240 zakelijke klanten en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.