Tiel,
02
augustus
2013
|
18:59
Europe/Amsterdam

Toelichting BKR in RTL Nieuws: 64.000 consumenten onbereikbaar

Samenvatting

BKR was op 2 augustus te zien in het RTL Nieuws omtrent het aantal consumenten dat onbereikbaar is voor banken en kredietverstrekkers. Het aantal mensen dat onbereikbaar is, blijft stijgen. Op dit moment hebben ruim 64.000 mensen* een notitie ‘onbereikbaar’, een zogeheten code 4. 

Een consument krijgt een onbereikbaarheidsnotitie aan het eind van een traject waarbij de bank of kredietverstrekker (vergeefs) in contact probeert te komen met de degene waarmee zij een financiële afspraak hebben.

Iemand die onbereikbaar is, heeft niet per definitie te maken met onbetaalde rekeningen. Wel ziet BKR dat het merendeel te maken heeft met een achterstand op de betaling. Financiële problemen en schulden spelen hierbij een rol. Er is tevens een parallel zichtbaar tussen het toenemend aantal schulden en de stijging van mensen met de notering ‘onbereikbaar’.

Financiële problemen zorgen voor veel persoonlijke ellende en brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee. BKR pleit voor meer inzicht in de financiële positie van consumenten. Daarmee kunnen problematische schuldsituaties vroegtijdig worden gesignaleerd. Naar verwachting zal daardoor ook de stijging van het aantal onbereikbaar gemelde personen afvlakken.

In het interview genoemde cijfers:

  • In juni 2013 hadden 64.000 mensen een notitie onbereikbaar. 
  • In 5 a 6 jaar is het aantal ongeveer verdubbeld.
  • Het afgelopen half jaar gestegen met circa 5.000 personen. 

Toelichting cijfers
De onderzoekspopulatie betreft alle personen die in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) bij BKR staan. In totaal betreft dit circa 8,7 miljoen personen. Bij BKR aangesloten organisaties melden (met een zogeheten code 4) als de betrokken persoon onbereikbaar is. In juli 2013 zijn er ruim 64.000 personen met de status onbereikbaar. De daling in 2011 is een gevolg van het vertrek van de telecomaanbieders. Op 1 januari 2011 zijn de telecomgegevens uit het CKI verwijderd.

*het totaal aantal is ontdubbeld op persoonsniveau en het aantal mensen dat waarmee het contact weer is hersteld is hier vanaf gehaald. 

RTL Nieuws: Aantal onbereikbaren gestegen

02
aug
2013
www.rtlnieuws.nl
Boilerplate

Over BKR
BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) beheert BKR de gegevens over afgesloten kredieten. Ook worden betalingsachterstanden op hypotheekcontracten geregistreerd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen BKR om hier inzicht in te krijgen. Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico’s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland.

BKR is in 1965 door het financiële bedrijfsleven opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over circa 9 miljoen personen, waarvan 92% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt 100 werknemers, heeft circa 240 aangesloten bedrijven en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.