Tiel,
27
juli
2016
|
14:00
Europe/Amsterdam

Betalingsachterstanden op leningen nemen af

Samenvatting

BKR signaleert over het eerste halfjaar van 2016 een daling van het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening. Voor het eerst sinds de economische crisis zijn er minder mensen die moeite hebben met het terugbetalen van hun lening.

Begin dit jaar hadden volgens de BKR Kredietbarometer 777.788 mensen een betalingsachterstand op hun lening. Nu is dat aantal gedaald naar 771.478. Een afname van 6.310 mensen met een betalingsachterstand op een lening.

Hoewel er sprake is van een trendbreuk en positieve ontwikkeling bij betalingsachterstanden op leningen, is BKR gepast optimistisch. Het palet aan betalingsachterstanden is immers breed en neemt in z’n totaliteit toe.

BKR signaleert over het eerste halfjaar van 2016 een daling van het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening. Voor het eerst sinds de economische crisis zijn er minder mensen die moeite hebben met het terugbetalen van hun lening. Dit blijkt uit de vandaag verschenen BKR Kredietbarometer.

Ruim 6.300 minder
Begin dit jaar hadden volgens de BKR Kredietbarometer 777.788 mensen een betalingsachterstand op hun lening. Nu is dat aantal gedaald naar 771.478. Een afname van 6.310 mensen met een betalingsachterstand op een lening.

Stijging tijdens crisis
Vanaf 2011 nam het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun lening juist toe. De afgelopen vijf jaar steeg het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening met ruim 143.000 naar het totaal van 777.788 begin dit jaar.

Gepast optimisme
Hoewel er sprake is van een trendbreuk en positieve ontwikkeling bij betalingsachterstanden op leningen, is BKR gepast optimistisch. Het palet aan betalingsachterstanden is immers breed en neemt in z’n totaliteit toe. Uit onderzoek blijkt dat vooral het aantal huishoudens met een betalingsachterstand bij de fiscus, een huurachterstand of betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars en energieleveranciers toeneemt. Deze schulden worden niet bij BKR geregistreerd.

Financieel welzijn
BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijke doelstelling. De stichting bevordert het financieel welzijn door het bieden van betrouwbare en veilige informatie. De consument is volgens BKR eigenaar van zijn gegevens. Dat betekent dat hij inzicht in de vastgelegde data moet hebben en de gegevens feitelijk moeten zijn. Consumenten kunnen via bkr.nl hun eigen gegevens opvragen en inzien. Zo kan iedereen zelf nagaan of zijn gegevens kloppen.

Beeldmateriaal


Over de BKR Kredietbarometer
De BKR Kredietbarometer is een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat door BKR wordt beheerd. De BKR Kredietbarometer verschijnt twee keer per jaar. De volgende editie komt in januari 2017 uit.

Boilerplate


Over BKR
BKR streeft een financieel gezonde wereld na. Onze missie is een maatschappelijke: we dragen op een objectieve wijze bij aan verantwoorde kredietverstrekking en we willen voorkomen dat schulden problemen worden. BKR heeft geen winstoogmerk.

In het CKI registreren aangesloten organisaties gegevens over afgesloten kredieten en betalingsachterstanden op kredieten. Van hypotheken worden alleen betalingsachterstanden geregistreerd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen de gegevens in het CKI om verantwoord krediet te kunnen verstrekken.

Consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR (online) inzien. Momenteel beheert BKR de kredietgegevens van ruim 8 miljoen consumenten. Meer dan 90% daarvan komt hun betalingsverplichtingen na.

Naast het CKI beheert BKR, vanuit het beveiligde datacentrum ook andere databases met privacygevoelige informatie. Deze informatie ondersteunt aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en (identificatie)fraude in het financiële verkeer.

Ook is BKR actief binnen diverse maatschappelijke projecten op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Zo werken we met het ministerie van SZW, gemeenten en private partijen aan een Vindplaats van Schulden. Een samenwerkingsverband om in een vroegtijdig stadium mensen te bereiken die hulp willen bij het oplossen van problematische schulden.

BKR is in 1965 opgericht en gevestigd in Tiel. Er zijn ongeveer 250 organisaties bij ons aangesloten. Met 100 gemotiveerde werknemers werken we aan een financieel gezonde wereld. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.