Tiel,
18
april
2019
|
08:41
Europe/Amsterdam

Maatschappelijk jaarverslag 2018 Stichting BKR verschenen

In dit jaarverslag vindt u alle feiten, cijfers en actuele ontwikkelingen over 2018. Het jaarverslag brengt 2018 in beeld, aan de hand van onze 4 pijlers, te weten verantwoorde kredietverstrekking, problematische schulden, fraude in het financiële verkeer en Identiteitsverificatie. U vindt cijfers over het aantal geregistreerde personen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) en informatie over betalingsachterstanden.

Klik hier voor het maatschappelijke jaarverslag 2018.

Over Stichting BKR

BKR beheert kredietgegevens in Nederland, waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie een goede kredietbeslissing kunnen nemen. Hierdoor draagt BKR bij aan verantwoorde kredietverlening en daardoor aan financieel welzijn in Nederland. Kredietverstrekkers zijn verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij BKR. Hierdoor ontstaat een database met een overzicht van (het betaalgedrag op) alle leningen in Nederland. Naast het beheren van kredietgegevens, richt BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituatie, fraudepreventie en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. BKR is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat sinds 1965. BKR is onafhankelijk van de kredietverstrekkers.