Tiel,
09
december
2010
|
00:00
Europe/Amsterdam

BKR: Beloon goede betalers

Betalingsproblemen vooral bij meerdere kredieten

Samenvatting

“Een consument die jarenlang zijn betalingsverplichtingen nakomt, kan gemakkelijker een lening afsluiten”, zegt BKR-directeur Peter van den Bosch. “Een positieve BKR-notering helpt daarbij.”

Uit gegevens van BKR blijkt ook dat er een sterk verband is tussen het aantal kredieten van een consument en de kans op het ontstaan van een betalingsprobleem.

Van de bij BKR geregistreerde kredietnemers heeft 6,6% moeite met  het nakomen van betalingsverplichtingen. Bij consumenten met drie lopende contracten is dat al ruim 10%, maar bij consumenten met 6 contracten heeft zelfs een kwart (24,9%) moeite met het nakomen van de betalingsverplichtingen.

Vergroten inzicht
Vanwege het verband tussen het aantal lopende contracten en de kans op betalingsproblemen steunt Van den Bosch het initiatief van woningcorporaties en energiebedrijven om ook betalingsachterstanden bij huur- en energienota’s in kaart te brengen. “Inzicht in de betalingsachterstanden van consumenten kan overkreditering en problematische schuldsituaties helpen voorkomen. Elke kredietverstrekker is dan nog beter in staat om een goede inschatting te maken van de kredietwaardigheid van een consument. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat consumenten worden beloond voor het trouw nakomen van hun betalingsverplichtingen.”

Boilerplate

Over het onderzoek
De onderzoekspopulatie betreft alle 11,8 miljoen consumenten die in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) dat door BKR wordt beheerd, staan vermeld. Er wordt van een betalingsprobleem gesproken bij een achterstand op een lopend contract, een codering op een lopend contract of een lopende schuldregeling.

Over BKR
BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) beheert BKR de gegevens over afgesloten kredieten. Zij informeert daarover aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties. Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico’s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland.

BKR is in 1965 door het financiële bedrijfsleven opgericht en beheert onder andere het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Momenteel bevat deze database gegevens over 11,8 miljoen personen, waarvan ruim 93% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, deelnemers bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt ruim 100 werknemers, heeft 243 deelnemers en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.

Deel deze release

Laatste nieuws