Tiel,
14
april
2016
|
11:15
Europe/Amsterdam

BKR: betalingsproblemen hypotheek nemen af

“We hopen dat we met deze ingezette daling uiteindelijk weer teruggaan naar het niveau van voor de crisis. In 2009 waren er circa 40.000 mensen die moeite hadden om hun hypotheeklasten te voldoen.“
Peter van den Bosch

BKR Hypotheekbarometer april 2016

Samenvatting

Het afgelopen halfjaar is het aantal mensen met een betalingsprobleem op hun hypotheek afgenomen met 2.215. In totaal zijn er nu nog 110.466 mensen die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen.

Sinds 2008 namen de betalingsachterstanden op hypotheken sterk toe.

Betalingsachterstanden op hypotheken, geregistreerd bij BKR, maken slechts een klein deel uit van de totale schuldenproblematiek. De meeste betalingsachterstanden doen zich voor bij de Belastingdienst, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en DUO (studieschulden).

BKR wijst erop dat een breder zicht op betalingsachterstanden voor de consument, kredietverstrekkers en de samenleving van grote waarde is. Naast centraal inzicht pleit BKR voor vroegsignalering en samenwerking om ontstane problemen op te lossen.

Het afgelopen halfjaar is het aantal mensen met een betalingsprobleem op hun hypotheek afgenomen met 2.215. In totaal zijn er nu nog 110.466 mensen die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen. Dit blijkt uit de BKR Hypotheekbarometer van april 2016.

Wezenlijke daling
In oktober 2015 meldde BKR al een eerste positieve tendens. Het aantal mensen met een betalingsprobleem op de hypotheek daalde toen nog beperkt. Met een afname van 2.215 mensen met een betalingsprobleem op de hypotheek is nu sprake van een wezenlijke daling.

Terug naar lager niveau
Sinds 2008 namen de betalingsachterstanden op hypotheken sterk toe. Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR: “We hopen dat we met deze ingezette daling uiteindelijk weer teruggaan naar het niveau van voor de crisis. In 2009 waren er circa 40.000 mensen die moeite hadden om hun hypotheeklasten te voldoen.“

Hypotheek beperkt aandeel in schuldenproblematiek
Betalingsachterstanden op hypotheken, geregistreerd bij BKR, maken slechts een klein deel uit van de totale schuldenproblematiek. De meeste betalingsachterstanden doen zich voor bij de Belastingdienst, woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en DUO (studieschulden).

Centraal inzicht helpt samenleving
BKR wijst erop dat een breder zicht op betalingsachterstanden voor de consument, kredietverstrekkers en de samenleving van grote waarde is. Van den Bosch: “Als iemand met bijvoorbeeld een energie- of huurachterstand een lening aanvraagt, is deze betalingsachterstand niet automatisch inzichtelijk voor de kredietverstrekker. Terwijl deze informatie wel van belang is om een grotere betalingsproblemen te voorkomen.”

Samenwerken belangrijk
Naast centraal inzicht pleit BKR voor vroegsignalering en samenwerking om ontstane problemen op te lossen. “Op het moment dat schulden onverhoopt problemen worden, helpt het als overheidsdiensten, commerciële partijen, hulpverleningsinstanties en de consument snel samenwerken aan de oplossing” aldus Peter van den Bosch.

Beeldmateriaal


Over de BKR Hypotheekbarometer
De BKR Hypotheekbarometer geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen van betalingsachterstanden op Nederlandse hypotheekcontracten. Er wordt van een betalingsprobleem op de hypotheek gesproken bij een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen op een lopend hypotheekcontract. Deze achterstand wordt hersteld op het moment dat de achterstand volledig is ingelopen.

De cijfers betreffen individuele personen. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat door BKR wordt beheerd. De BKR Hypotheekbarometer komt twee keer per jaar uit. De volgende editie verschijnt in oktober 2016.

Boilerplate

Over BKR
BKR streeft een financieel gezonde wereld na. Onze missie is een maatschappelijke: we dragen op een objectieve wijze bij aan verantwoorde kredietverstrekking en we willen voorkomen dat schulden problemen worden. BKR heeft geen winstoogmerk.

In het Kredietinformatiesysteem, dat BKR beheert, registreren aangesloten organisaties gegevens over afgesloten kredieten en betalingsachterstanden op kredieten. Van hypotheken worden alleen betalingsachterstanden geregistreerd.

Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen de gegevens in het Kredietinformatiesysteem om verantwoord krediet te kunnen verstrekken.

Consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR (online) inzien. Momenteel beheert BKR de kredietgegevens van zo’n 8,5 miljoen consumenten. Ruim 90% daarvan komt hun betalingsverplichtingen na.

Naast het Kredietinformatiesysteem beheert BKR, vanuit het beveiligde datacentrum ook andere databases met privacygevoelige informatie. Deze informatie ondersteunt aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en (identificatie)fraude in het financiële verkeer.

Ook is BKR actief binnen diverse maatschappelijke projecten op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Zo werken we met het ministerie van SZW, gemeenten en private partijen aan een Vindplaats van Schulden. Een samenwerkingsverband om in een vroegtijdig stadium mensen te bereiken die hulp willen bij het oplossen van problematische schulden.

BKR is in 1965 opgericht en gevestigd in Tiel. Er zijn ongeveer 250 organisaties bij ons aangesloten. Met 100 gemotiveerde werknemers werken we aan een financieel gezonde wereld. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.