Tiel,
16
oktober
2014
|
13:30
Europe/Amsterdam

BKR Hypotheekbarometer: bijna 17.000 consumenten er bij met een betalingsachterstand op de hypotheek

Samenvatting

In één jaar tijd zijn er 16.942 consumenten met een betalingsachterstand op de hypotheek bijgekomen. In totaal zijn er nu 108.754 consumenten die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen.

Het aantal mensen met betalingsproblemen op de hypotheek neemt al jaren toe. Vanaf voorjaar 2011 is dit aantal verdubbeld. Hoewel er nog steeds veel mensen met betalingsproblemen bijkomen, signaleert BKR ook een afvlakking van de stijging.

Over de periode 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2013 nam het aantal betalingsproblemen nog toe met 19.445 mensen. In het afgelopen jaar kwamen er 16.942 mensen met betalingsproblemen bij.

In één jaar tijd zijn er 16.942 consumenten met een betalingsachterstand op de hypotheek bijgekomen. In totaal zijn er nu 108.754 consumenten die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen. Dit blijkt uit de BKR Hypotheekbarometer van oktober 2014.

Verdubbeling in drie jaar
Het aantal mensen met betalingsproblemen op de hypotheek neemt al jaren toe. Vanaf voorjaar 2011 is dit aantal verdubbeld. Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR: “Het niet betalen van je hypotheek stel je zo lang mogelijk uit. Dat betekent dat er achter deze cijfers vaak een wereld van financiële- en persoonlijke ellende schuil gaat.”

Stijging vlakt af
Hoewel er nog steeds veel mensen met betalingsproblemen bijkomen, signaleert BKR ook een afvlakking van de stijging. Over de periode 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2013 nam het aantal betalingsproblemen nog toe met 19.445 mensen. In het afgelopen jaar kwamen er 16.942 mensen met betalingsproblemen bij.

Relatief laag
Ondanks de wederom sterke toename van het aantal mensen met een betalingsprobleem op de hypotheek, nuanceert Van den Bosch: “Er zitten nu 108.754 mensen in de problemen. Dat is ontegenzeggelijk veel. Gerelateerd aan het aantal uitstaande hypotheken is het percentage betalingsachterstanden echter laag. In veel andere sectoren is dit percentage veel hoger.”

Over de BKR Hypotheekbarometer
De BKR Hypotheekbarometer geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen van betalingsachterstanden op Nederlandse hypotheekcontracten. Er wordt van een betalingsprobleem op de hypotheek gesproken bij een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen op een lopend hypotheekcontract. Deze achterstand wordt hersteld op het moment dat de achterstand weer volledig is ingelopen.De cijfers betreffen individuele personen. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat door BKR wordt beheerd. De BKR Hypotheekbarometer komt twee keer per jaar uit. De volgende editie verschijnt in april 2015.

Boilerplate

Over BKR
BKR is een stichting zonder winstoogmerk met een maatschappelijke doelstelling. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat BKR beheert, registreren aangesloten organisaties gegevens over afgesloten kredieten en betalingsachterstanden op kredieten. Van hypothecaire kredieten worden alleen betalingsachterstanden geregistreerd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen de gegevens in het CKI om overkreditering te voorkomen.

Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico’s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland.

BKR is in 1965 opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over circa 9 miljoen personen, waarvan bijna 92% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt 100 werknemers, heeft circa 240 zakelijke klanten en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.