Tiel,
20
april
2012
|
10:55
Europe/Amsterdam

BKR Hypotheekbarometer: op jaarbasis ruim 11.000 huiseigenaren extra in de betalingsproblemen

Aantal in 1 e kwartaal 2012 gestegen met bijna 2.900

Nieuwsfeiten:
  • In het eerste kwartaal van 2012 is het aantal betalingsproblemen op hypotheken gestegen met 2.900.
  • Op dit moment kampen 65.329 huiseigenaren met een betalingsprobleem.
  • Het aantal huiseigenaren dat betalingsproblemen heeft, is in de afgelopen vier jaar verdubbeld.

In het eerste kwartaal van 2012 is het aantal huiseigenaren met een betalingsprobleem op hun hypotheek gestegen met bijna 2.900. In totaal kampen op dit moment 65.329 huiseigenaren met een betalingsprobleem. Hiermee zet de stijgende lijn van de afgelopen twee jaar ook in 2012 door. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse BKR Hypotheekbarometer.

Verdubbeling betalingsproblemen
Het aantal huiseigenaren dat betalingsproblemen heeft, is in de afgelopen vier jaar verdubbeld. Hoewel nog slechts zo’n 1% van de hypotheeknemers met een betalingsprobleem kampt, houdt de stijgende lijn aan. “Als deze trend doorzet, komen er op jaarbasis ruim 11.000 mensen extra in de problemen met de aflossing van hun hypotheek.” zegt Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR. “Met mogelijk gedwongen verkopen als gevolg. Vooral de aanhoudende economische crisis, de oplopende werkloosheid en het toenemend aantal
echtscheidingen zijn hier debet aan.”

In gesprek
Ook een stijgende rente kan bij hypotheekverlenging spelbreker zijn. De maandlasten kunnen dan ineens fors hoger komen te liggen. Van den Bosch: “Krijg je als consument het gevoel dat je in de problemen komt, onderneem dan snel actie. Ga niet af zitten wachten tot de betalingsproblemen de pan uit rijzen. Neem bijvoorbeeld contact op met de hypotheekverstrekker en ga in gesprek. Ook zij zijn gebaat bij een goede oplossing voor het betalingsprobleem.”

Over de BKR Hypotheekbarometer
De BKR Hypotheekbarometer is een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse hypotheeknemers. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die
staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat door BKR wordt beheerd. Er wordt van een betalingsprobleem gesproken bij een betalingachterstand van meer dan 120 dagen op een lopend
hypotheekcontract. De BKR Hypotheekbarometer wordt twee keer per jaar uitgebracht. De volgende editie verschijnt in oktober 2012.

Boilerplate

Over BKR
BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) beheert BKR de gegevens over afgesloten kredieten. Ook worden betalingsachterstanden op hypotheekcontracten geregistreerd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen BKR om hier inzicht in te krijgen. Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico’s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties.

Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland. BKR is in 1965 door het financiële bedrijfsleven opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over circa 9 miljoen personen, waarvan bijna 93% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt ruim 100 werknemers, heeft circa 240 deelnemers en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.  

Deel deze release

Laatste nieuws