Tiel,
25
mei
2018
|
07:00
Europe/Amsterdam

BKR klaar voor AVG

BKR is klaar om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vandaag in werking treedt.De AVG heeft geen grote gevolgen voor hoe BKR gegevens in haar database verwerkt. Er zijn wel een tweetal wijzigingen in de dienstverlening naar consumenten. De consument krijgt een keer per jaar kosteloos inzage in zijn BKR-gegevens. Daarbij is informatieplicht naar consumenten uitgebreid met de privacyverklaring. Beide aanpassingen zijn te vinden op BKR.nl.

Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR. “We voldoen aan de eisen die de AVG aan onze organisatie stelt. Voor de uitwisseling en verwerking van gegevens voldeed BKR al aan de hoogste normen”

Over BKR:
BKR beheert kredietgegevens in Nederland waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie een goede kredietbeslissing kunnen nemen. Hierdoor draagt BKR bij aan verantwoorde kredietverlening en daardoor aan een gezonde financiële huishouding in Nederland.

Kredietverstrekkers zoals banken en webwinkels zijn wettelijk verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij BKR. Hierdoor ontstaat een database met een overzicht van alle leningen en betalingsverplichtingen van consumenten in Nederland.

Indien een kredietverstrekker een nieuwe lening wil verstrekken aan een consument is zij vanaf een bedrag van euro 250 verplicht de database van BKR te raadplegen. Daardoor krijgt zij inzicht in de lening(en) en het betalingsgedrag van de betreffende consument. Zij kan mede op basis hiervan een inschatting maken of het verstrekken van de lening verantwoord is. Bij de beslissing van de kredietverstrekker om wel of geen lening te verstrekken, heeft BKR geen rol.

De consument kan de database van BKR ook raadplegen. Hierdoor krijgt hij actueel inzicht in zijn situatie, bijvoorbeeld hoeveel registraties van leningen hij heeft en of er door de kredietverstrekker een achterstand is gemeld met het terugbetalen van de lening(en). Indien er achterstand in betalingen is ontstaan van meer dan drie maanden, krijgt de consument een negatieve registratie. Dit is op zich geen beletsel om een nieuwe lening aan te gaan. Wel zal de kredietverstrekker zich in beeld vormen in hoeverre de achterstanden van tijdelijke aard waren. Dit voorkomt dat de consument in nieuwe achterstanden terecht kan komen.

Naast het beheren van kredietgegevens, richt BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituatie, fraudepreventie, en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Deze taken dragen ook bij aan een gezonde financiële huishouding in Nederland.

BKR voert met de kredietregistratie een wettelijke taak uit. Deze is vastgelegd in Wet op het financiële toezicht (Wft). BKR is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat sinds 1965. BKR is onafhankelijk van de kredietverstrekkers en staat onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens.