Tiel,
09
juli
2012
|
08:00
Europe/Amsterdam

BKR Kredietbarometer: eind van het jaar 720.000 consumenten in de betalingsproblemen

Spookschulden bedreigen consument

Nieuwsfeiten:
  • Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening is toegenomen tot 7,7 procent.
  • Wanneer de trend doorzet is het aantal eind 2012 gestegen naar 720.000 consumenten met een achterstand.
  • Spookschulden bedreigen de consument doordat schulden zich ongemerkt op kunnen stapelen.

Het aantal mensen dat niet aan hun betalingsverplichtingen kan voldoen blijft toenemen. Dit is in lijn met de trend die ook in 2011 zichtbaar was. Het afgelopen halfjaar is de groep mensen met een betalingsachterstand op hun lening verder toegenomen. Een stijging van 7,4% naar 7,7%. Als deze trend doorzet, ligt dit percentage eind 2012 op 8%. Dat zijn zo’n 720.000 mensen. Dit blijkt uit de BKR Kredietbarometer, een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers.

Veel spookschulden
BKR heeft nu alleen zicht op afgesloten kredietovereenkomsten en eventuele betalingsachterstanden daarop. “Wij zien slechts een klein deel van de betalingsproblemen. Je zou kunnen zeggen dat er veel spookschulden zijn. Schulden die er wel zijn, bijvoorbeeld huurachterstanden, energie- en belastingschulden of betalingsproblemen bij zorgverzekeraars, maar die voor BKR en kredietverstrekkers niet zichtbaar zijn. Spookschulden bedreigen de consument want hierdoor stapelen schulden zich al snel ongemerkt op”, aldus Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR.

Meer inzicht helpt
De schuldenproblematiek neemt volgens onderzoek van de overheid al jaren toe. In 2011 waren er ruim 2 miljoen huishoudens (27,8%) met betalingsachterstanden. Van den Bosch: “Als we meer betalingsproblemen en schulden in kaart brengen, kunnen we de schuldenproblematiek ‘bij de voordeur’ aanpakken en consumenten ervoor behoeden dat ze in een situatie terechtkomen waar ze de rest van hun leven aan vast zitten.”

Bewustwording
Het periodiek communiceren van trends in het betalingsgedrag van consumenten door middel van de BKR Kredietbarometer, past in de missie van BKR. “Als BKR willen we krediet- en betalingsrisico’s voor consumenten beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties helpen voorkomen. Inzicht in de ontwikkeling van betalingsproblemen helpt daarbij. Bij onzichtbare schulden is niemand gebaat,” zegt Van den Bosch.

De BKR Kredietbarometer wordt twee keer per jaar uitgebracht. De volgende editie verschijnt in januari 2013.

Over de BKR Kredietbarometer
De BKR Kredietbarometer is een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat door BKR wordt beheerd. Er wordt van een betalingsprobleem gesproken bij een achterstand op een lopend contract, een codering op een lopend contract of een lopende schuldregeling.

Boilerplate

Over BKR
BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) beheert BKR de gegevens over afgesloten kredieten. Zij informeert daarover aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties. Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico’s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland.

BKR is in 1965 door het financiële bedrijfsleven opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over circa 9 miljoen personen, waarvan ruim 92% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt 100 werknemers, heeft circa 240 aangesloten organisaties en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.

Deel deze release

Laatste nieuws