Tiel,
12
januari
2012
|
11:08
Europe/Amsterdam

BKR Kredietbarometer: Lichte stijging betalingsachterstanden Nederlandse consument

Nieuwsfeiten:
  • In januari 2012 heeft 7,4% van de mensen met een krediet een betalingsprobleem
  • Vroegsignalering werkt om verdere problemen te voorkomen

Tiel, 12 januari 2012 - Het percentage kredietnemers met een betalingsprobleem steeg het afgelopen halfjaar licht van 7,2% naar 7,4%. Dat blijkt uit de BKR Kredietbarometer, een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers. De geringe groei van het aantal consumenten met een betalingsprobleem betekent een breuk met de forse stijging in het eerste halfjaar van 2011. Toen nam het percentage kredietnemers dat niet aan de betalingsafspraken kon voldoen nog met 0,6% toe, van 6,6% naar 7,2%.

Ondanks de mildere toename in betalingsachterstanden bij kredietnemers is de verwachting dat de vraag naar schuldhulpverlening blijft stijgen. “We zien nu weliswaar een beperkte stijging in de kredietbranche, maar dit is slechts een onderdeel van de totale schuldenproblematiek,” zegt Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR. “In andere sectoren, zoals zorgverzekeringen en incassobureaus, lopen de betalingsachterstanden flink op.”

Integrale registratie
Schuldpreventie door een integrale registratie van alle betalingsproblemen van Nederlandse consumenten is volgens Van den Bosch een deel van de oplossing: “Onderzoek heeft aangetoond dat vroegsignalering werkt. Door meerdere typen betalingsachterstanden te registreren, kunnen we tachtig procent van de problematische schuldsituaties vroegtijdig signaleren en zo erger voorkomen. Hoewel wij beseffen dat iedere registratie de individuele privacy beperkt, helpt goed inzicht uiteindelijk de consument, de kredietverstrekker én de maatschappij.”

Inzicht in betalingsproblemen helpt
Het periodiek communiceren van trends in het betalingsgedrag van consumenten door middel van de BKR Kredietbarometer, past in de missie van BKR. “Als BKR willen we krediet- en betalingsrisico’s voor consumenten beperken en overkreditering en andere problematische schuldsituaties helpen voorkomen. Inzicht in de ontwikkeling van betalingsproblemen helpt daarbij,” zegt Van den Bosch. De BKR Kredietbarometer wordt twee keer per jaar uitgebracht. De volgende editie verschijnt in juli 2012. 

Onderzoek heeft aangetoond dat vroegsignalering werkt. Door meerdere typen betalingsachterstanden te registreren, kunnen we tachtig procent van de problematische schuldsituaties vroegtijdig signaleren en zo erger voorkomen. Hoewel wij beseffen dat iedere registratie de individuele privacy beperkt, helpt goed inzicht uiteindelijk de consument, de kredietverstrekker én de maatschappij.
Peter van den Bosch
Boilerplate

Over BKR
BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) beheert BKR de gegevens over afgesloten kredieten. Zij informeert daarover aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties. Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico’s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties.

Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl. 

Deel deze release

Laatste nieuws