Tiel,
22
januari
2014
|
13:00
Europe/Amsterdam

BKR Kredietbarometer: ruim 20.000 consumenten erbij met achterstand op lening

Samenvatting

Het afgelopen halfjaar zijn er ruim 20.000 consumenten bijgekomen met een betalingsachterstand op hun lening. In totaal zitten er nu bijna 740.000 consumenten in de financiële problemen. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse BKR Kredietbarometer.

Ruim 91% lost op tijd af
Op dit moment heeft 8,6% van de bij BKR geregistreerde consumenten een serieuze betalingsachterstand. Een half jaar geleden was dit nog 8,3%. Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR: “Met name door echtscheiding en werkloosheid is het aantal consumenten met een betalingsprobleem weer toegenomen. Toch lost ruim 91% van de consumenten de lening wel op tijd af.”

Consument past zich aan
Hoewel er steeds meer mensen met een achterstand zijn, wordt de consument tegelijkertijd voorzichtiger. “Het aantal mensen met een lening daalt. Ook proberen consumenten bijvoorbeeld hun hypotheek versneld af te lossen. In economisch zware tijden past de consument zich aan, door schuldposities af te bouwen.” aldus Van den Bosch.

BKR-registratie is pluspunt
In het Centraal Krediet Registratiesysteem (CKI) van BKR staan 8,6 miljoen consumenten geregistreerd. Zij hebben allemaal een vorm van krediet afgesloten. Peter van den Bosch benadrukt: “Een systeem van kredietregistratie biedt de consument vooral voordelen. Hierdoor kan hij bijvoorbeeld makkelijker en goedkoper aan krediet komen. Voor 91,4% van de consumenten is een BKR-registratie dus juist een pluspunt.” 

Over de BKR Kredietbarometer
De BKR Kredietbarometer is een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat door BKR wordt beheerd. De BKR Kredietbarometer wordt twee keer per jaar uitgebracht. De volgende editie verschijnt in juli 2014.

Nadere toelichting betalingsachterstanden
In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van BKR worden alle afgesloten kredieten rechtstreeks door banken en kredietverstrekkers geregistreerd. Dit kunnen bijvoorbeeld aflopende kredieten (al dan niet met hypothecaire zekerheid*), doorlopende kredieten, verzendhuiskredieten of saneringskredieten zijn. Deze kredieten worden op het moment van afsluiten geregistreerd. Van deze kredieten wordt tevens geregistreerd of er sprake is van een betalingsachterstand.

Een bij BKR aangesloten organisatie meldt een betalingsachterstand op het moment dat er sprake is van enkele maanden aaneengesloten niet betalen. Afhankelijk van het soort krediet vindt een achterstandsmelding plaats nadat een (ongeoorloofde) betalingsachterstand van tussen de 60 en 120 dagen is ontstaan na de vervaldatum van de oudste onbetaalde termijn. Zie voor nadere details ook het Algemeen Reglement van BKR.

Dit betekent concreet dat een achterstand die de afgesproken termijn heeft overschreden, en gemeld wordt bij BKR, pas een herstelmelding krijgt  als deze achterstand geheel is ingelopen. Daar staat tegenover dat achterstanden die de afgesproken termijn (zie het Algemeen Reglement van BKR) nog niet hebben overschreden in het geheel niet worden geregistreerd en ook niet in de achterstandscijfers van BKR worden meegenomen.

*Hypotheken worden niet in het CKI geregistreerd op het moment van afsluiten. Registratie vindt alleen plaats als er sprake is van een betalingsachterstand van vier aaneengesloten maanden (120 dagen).

Zowel voor kredieten als hypotheken geldt dat als de bij BKR aangesloten organisatie meldt dat de betalingsachterstand volledig is ingelopen, in het CKI een herstelmelding wordt geplaatst (mits het contract wordt voortgezet) waaruit blijkt dat de gemelde achterstand daadwerkelijk is ingelopen. Deze volledig herstelde kredieten/hypotheken worden dan in de Kredietbarometer niet meer als betalingsachterstand aangemerkt. Zowel de achterstands- als herstelmelding blijven nog wel in het CKI zichtbaar.

Naast de achterstands- en herstelcodering zijn er nog vijf bijzonderheidscoderingen die geregistreerd kunnen worden in het CKI. Bij BKR aangesloten organisaties gebruiken deze coderingen als er specifieke omstandigheden gelden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een aflossingsregeling, een opeisbare vordering, een afgeboekt bedrag, een onbereikbare consument of een preventieve betaalregeling. Lopende kredieten met een bijzonderheidscodering worden in de Kredietbarometer als betalingsachterstand aangemerkt.

Boilerplate

Over BKR
BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat BKR beheert, registreren aangesloten organisaties gegevens over afgesloten kredieten en betalingsachterstanden op kredieten. Van hypothecaire kredieten worden alleen betalingsachterstanden geregistreerd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen de gegevens in het CKI om overkreditering te voorkomen. 

Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico’s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland.

BKR is in 1965 opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over 8,6 miljoen personen, waarvan ruim 91% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt 100 werknemers, heeft circa 240 zakelijke klanten en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.