Tiel,
21
december
2016
|
15:27
Europe/Amsterdam

BKR start voorlichtingscampagne Kopen op Krediet? Kijk of het kan!

In december krijgt stichting BKR veel vragen over kopen op afbetaling. Veel consumenten beseffen niet dat dit een vorm van kredietverlening is waarvoor kredietregistratie wordt toegepast. Om teleurstelling in de winkel te voorkomen is een voorlichtingscampagne op social media gestart.

Tijdens de feestdagen zijn met name grotere aankopen zoals tv’s en geluidsinstallaties populair om op afbetaling aan te schaffen. Winkeliers treden daarbij op als als tussenpersoon voor de geldverstrekker en gebruiken als hulpmiddel de wettelijk verplichte toetsing bij BKR voordat ze beslissen over de toekenning van een krediet. Hoewel BKR dus niet beslist over het al dan niet toekennen van een aankoop op krediet, krijgt de stichting wel veel vragen over het hoe en waarom van een geweigerde aanvraag. Deze informatievraag piekt rond de feestdagen.

Om teleurstellingen te voorkomen is stichting BKR een voorlichtingscampagne gestart. Onder de noemer ‘Kopen op krediet? Kijk of het kan!’ wordt op Facebook een animatie verspreid die oproept op de website bkr.nl/kijkofhetkan een kleine zelftest te doen. Hiermee kunnen consument een inschatting maken of zij in aanmerking komen voor een aankoop op afbetaling.

Met de actie wil BKR het financiële bewustzijn van consumenten stimuleren. Zij kunnen ook een overzicht opvragen van bij het BKR geregistreerde kredieten, naast het gebruik van de test op de website.

Over BKR

BKR streeft een financieel gezonde wereld na. Onze missie is een maatschappelijke: we dragen op een objectieve wijze bij aan verantwoorde kredietverstrekking en we willen voorkomen dat schulden problemen worden. BKR heeft geen winstoogmerk.

In het CKI registreren aangesloten organisaties gegevens over afgesloten kredieten en betalingsachterstanden op kredieten. Van hypotheken worden alleen betalingsachterstanden geregistreerd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen de gegevens in het CKI om verantwoord krediet te kunnen verstrekken.

Consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR (online) inzien. Momenteel beheert BKR de kredietgegevens van ruim 8 miljoen consumenten. Meer dan 90% daarvan komt hun betalingsverplichtingen na.Naast het CKI beheert BKR, vanuit het beveiligde datacentrum ook andere databases met privacygevoelige informatie. Deze informatie ondersteunt aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en (identificatie)fraude in het financiële verkeer.Ook is BKR actief binnen diverse maatschappelijke projecten op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Zo werken we met het ministerie van SZW, gemeenten en private partijen aan een Vindplaats van Schulden. Een samenwerkingsverband om in een vroegtijdig stadium mensen te bereiken die hulp willen bij het oplossen van problematische schulden.BKR is in 1965 opgericht en gevestigd in Tiel. Er zijn ongeveer 250 organisaties bij ons aangesloten. Met 100 gemotiveerde werknemers werken we aan een financieel gezonde wereld. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.