Tiel,
24
juni
2013
|
14:01
Europe/Amsterdam

BKR Verklaring: nadere toelichting naar aanleiding van verwarring over achterstandscijfers hypotheken

Afgelopen zaterdag is er in de media een bericht verschenen over de achterstanden op de hypotheken. Hierin wordt gesteld dat de door BKR verstrekte achterstandscijfers niet juist zijn. In de media verschijnen regelmatig berichten over de achterstand op hypotheken. In deze berichten wordt niet altijd uitgegaan van dezelfde data, waardoor de data op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden.

Verschillende data
Op 15 april j.l. meldde BKR dat het aantal huiseigenaren met een achterstand op hun hypotheek was toegenomen tot 1,6%. Op 17 juni j.l. berichtte het Financiële Dagblad dat de betaalachterstanden op hypotheken waren toegenomen tot 2% en op 22 juni j.l. berichtte de Volkskrant dat dit percentage op 0,76 zou liggen.

Ondanks de recente berichtgeving en de ontstane verwarring blijft BKR achter haar cijfers staan. BKR gaat in haar berichtgeving uit van:

  • het aantal huiseigenaren en het aantal hypotheekcontracten.
  • een achterstand vanaf 120 dagen en ‘herstelt’ deze achterstand wanneer deze volledig is ingelopen.
  • de opgave die alle (hypotheek)banken maandelijks aan BKR doorgeven op basis van de actuele betalingen op lopende hypotheken.

De betalingsachterstanden worden geregistreerd op het moment dat er een betalingsachterstand optreedt van meer dan 120 dagen op een lopend hypotheekcontract. De achterstandsregistratie wordt pas ‘hersteld’ gemeld op het moment dat de achterstand geheel is ingelopen. Zo zal een achterstand die de 120 dagen achterstand heeft overschreden, en waarbij de achterstand inmiddels korter is dan die 120 dagen, nog steeds als ‘achterstand’ bij BKR zijn opgenomen. Daar staat tegenover dat een achterstand die de 120 dagen niet overschrijdt, in het geheel niet in de achterstandscijfers van BKR wordt meegenomen. BKR spreekt in haar persbericht over 81.888 huiseigenaren die moeite hebben om hun hypotheek te betalen, op grond van bovenstaande registratie.

BKR zet zich in voor een verantwoord leenklimaat in Nederland en registreert feitelijke informatie over de achterstanden op hypotheken. Een systeem dat het voor banken en kredietverstrekkers mogelijk maakt om krediet te verstrekken passend bij de draagkracht. Dit beeld dient zo volledig mogelijk te zijn om overkreditering en problematische schulden te voorkomen. 

Boilerplate

Over BKR
BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) beheert BKR de gegevens over afgesloten kredieten. Ook worden betalingsachterstanden op hypotheekcontracten geregistreerd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen BKR om hier inzicht in te krijgen. Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico’s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland.

BKR is in 1965 door het financiële bedrijfsleven opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over circa 9 miljoen personen, waarvan 92% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt 100 werknemers, heeft circa 240 aangesloten bedrijven en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.