Tiel,
07
februari
2017
|
14:12
Europe/Amsterdam

BKR waarschuwt consumenten tegen onnodig hoge kosten

Stichting BKR heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat kredietregistraties onterecht verwijderd kunnen worden. Dit borgt de zuiverheid van het wettelijke stelsel van kredietregistratie en is bovendien een duidelijk signaal aan bedrijven die claimen consumenten - tegen betaling van hoge kosten - van hun registratie te kunnen ‘bevrijden’.

Juridische druk
Stichting BKR verzorgt in Nederland het wettelijke stelsel van kredietregistratie. Er zijn bedrijven die claimen dat zij consumenten van hun terechte registratie af kunnen helpen. Hiervoor worden vaak zeer forse bedragen in rekening gebracht bij consumenten die per definitie in een financieel kwetsbare positie verkeren. Geldverstrekkers worden door dergelijke partijen juridisch en anderszins onder druk gezet om terechte registraties tóch te verwijderen. Eerdere signalen die BKR opving, zijn onlangs krachtig bevestigd door het consumentenprogramma Radar waaruit blijkt dat er heel veel klachten van consumenten zijn omdat zij veel geld betalen zonder resultaat.

Geschiedvervalsing
Een registratie is objectieve informatie over iemands betalingsverleden. Peter van den Bosch, bestuurder van stichting BKR zegt: “Correcte informatie ‘wegpoetsen’ is geschiedvervalsing, waarvan de consument uiteindelijk de dupe wordt. Ook geldverstrekkers moeten kunnen vertrouwen op juiste en volledige informatie voordat zij een krediet of hypotheek aan een consument toekennen”.

Volledig beeld is van maatschappelijk belang
Stichting BKR benadrukt dat kredietregistratie ervoor zorgt dat kredietverstrekkers samen met de consument een nog betere afweging kunnen maken bij de aanvraag voor een lening. Een toetsing bij BKR is voor kredietverstrekkers een hulpmiddel om die specifieke, individuele afweging te maken of het verantwoord is om krediet te verlenen. Indien kredietregistratie geen correct beeld meer geeft, omdat terechte registraties worden aangepast, kunnen consumenten in financiële problemen raken die mogelijk tot een problematische schuldsituatie leiden.

Mét achterstandsregistratie tóch krediet
De kredietverstrekker heeft de zorgplicht om een volledig beeld te verkrijgen rondom de financiële situatie van de consument. Peter van den Bosch: “Dit houdt in dat betalingsproblemen in het verleden moeten worden meegewogen, maar in beginsel geen reden ‘op zich’ zijn om geen krediet te verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om bij herstelde achterstanden onder voorwaarden een NHG garantie te verkrijgen.” Andersom kan het ook geen reden zijn om wel krediet te verstrekken, door betalingsproblemen in het verleden niet mee te wegen, enkel en alleen omdat betalingsproblemen ten onrechte niet meer zichtbaar zijn in de kredietregistratie.

Verscherpt toezicht
Gezien het grote maatschappelijke belang, ziet BKR scherp toe op de juistheid van tussentijds aangepaste registraties en/of bijzonderheden. Zo dienen geldverstrekkers vanaf 1 februari een uitgebreide schriftelijke verklaring aan te leveren aan BKR, indien zij menen dat een registratie toch moet worden aangepast of verwijderd.

Consumentenwaarborg
Het kan voorkomen dat consumenten het niet eens zijn met hun registratie. Consumenten kunnen dan contact opnemen met hun kredietverstrekker. Komt de consument er met hen niet uit dan verwijst BKR naar de onafhankelijke en laagdrempelige Geschillencommissie. Uitgebreide informatie en een stappenplan is te vinden in de brochure op de website van BKR (www.bkr.nl).

Over stichting BKR
Stichting BKR bevordert het financieel welzijn van maatschappij en consumenten door het bieden van betrouwbare en veilige informatie. Stichting BKR beheert daarvoor diverse databases waarvan het CKI de meest bekende is. Dit informatiesysteem bevat gegevens over vrijwel alle vormen van verstrekt krediet. In praktijk komt het er op neer dat nagenoeg iedere volwassene in Nederland ‘bekend’ is bij stichting BKR.Gelukkig is het overgrote deel (91%) van de mensen positief bekend bij stichting BKR. Op grond daarvan wordt het makkelijker krediet te verkrijgen en draagt het tevens bij aan lagere rentetarieven. Voor Nederlanders die met een achterstand op hun hypotheek of andere kredieten geregistreerd staan (9%), wordt het niet onmogelijk krediet te verkrijgen, maar wel lastiger. Een bank zal in dergelijke gevallen om uitleg vragen.

Stichting BKR is ook actief binnen diverse maatschappelijke projecten op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Zo werkt stichting BKR samen met het ministerie van SZW, gemeenten en private partijen aan een Vindplaats van Schulden:een samenwerkingsverband om in een vroegtijdig stadium mensen te bereiken die hulp kunnen gebruiken bij het oplossen van problematische schulden.

Stichting BKR respecteert de individuele privacy en werkt binnen de hoogst mogelijke (ISO) normen voor privacy- en databescherming. Ook volgt stichting BKR het ‘Society Trusted Data’ principe. Dit betekent dat de maatschappij en consumenten er op kunnen vertrouwen dat het Centraal Krediet Informatiesysteem van stichting BKR geen gebruik maakt van openbare data die verkregen kunnen worden via bijvoorbeeld het internet of andere ‘derden’. Consumenten kunnen via hun mijnBKR-omgeving exact volgen wat er geregistreerd staat en door wie zij getoetst zijn.

Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk draagt stichting BKR al meer dan 50 jaar bij aan een financieel gezonde wereld. Stichting BKR is in 1965 opgericht en gevestigd in Tiel. Er zijn ongeveer 250 organisaties bij ons aangesloten. Met 100 gemotiveerde werknemers werkt stichting BKR aan het financieel welzijn van consument en bedrijf.