Tiel,
12
februari
2016
|
10:13
Europe/Amsterdam

BKR ziet betalingsachterstanden op leningen stabiliseren

“De afgelopen jaren stegen de betalingsachterstanden op leningen alleen maar. Deze stabilisatie is dus relatief goed nieuws. Uiteraard vooral voor de consument, maar ook voor kredietverstrekkers en de maatschappij als geheel.”
Peter van den Bosch
“De consument is eigenaar van zijn gegevens. Dat betekent dat hij inzicht in de vastgelegde data moet hebben en de gegevens feitelijk moeten zijn. Alleen zo ben je transparant en kan de consument nagaan of zijn gegevens kloppen. Ook moet het voor de consument duidelijk zijn waar zijn gegevens vandaan komen en waarvoor ze worden gebruikt. Wij noemen dat Society Trusted Data. Bij BKR plukken we dus geen gegevens van internet of van sociale media.”      
Peter van den Bosch
Samenvatting

BKR zag het afgelopen halfjaar het aantal mensen met een betalingsachterstand op een afgesloten lening stabiliseren. In totaal zijn er nu nog 777.788 mensen met een betalingsachterstand op een lening. In juli 2015 waren er 777.767 mensen met een betalingsachterstand op een lening. Dat zijn er nu nagenoeg evenveel.

De stabiliserende betalingsachterstanden bij BKR zijn redelijk uniek. Uit recent onderzoek blijkt dat het aantal huishoudens met een betalingsachterstand bij de fiscus, een huurachterstand of betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars en energieleveranciers toeneemt.

Juist deze achterstanden worden niet centraal vastgelegd en zijn dus niet inzichtelijk. Het ontbreken van deze informatie zorgt voor een blinde vlek. Adequate informatie betekent meer inzicht, eerder hulp en uiteindelijk minder betalingsproblemen.

BKR zag het afgelopen halfjaar het aantal mensen met een betalingsachterstand op een afgesloten lening stabiliseren. Dit blijkt uit de vandaag verschenen BKR Kredietbarometer. In totaal zijn er nu nog 777.788 mensen met een betalingsachterstand op een lening.

Goed nieuws
De BKR Kredietbarometer die elk halfjaar verschijnt, gaf in juli 2015 aan dat 777.767 mensen kampten met een betalingsachterstand op een lening. Dat zijn er nu nagenoeg evenveel. Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR: “De afgelopen jaren stegen de betalingsachterstanden op leningen alleen maar. Deze stabilisatie is dus relatief goed nieuws. Uiteraard vooral voor de consument, maar ook voor kredietverstrekkers en de maatschappij als geheel.”

Unieke ontwikkeling
De stabiliserende betalingsachterstanden bij BKR zijn redelijk uniek. Bij andere betalingsverplichtingen stijgen de achterstanden juist. Volgens BKR zijn er meerdere oorzaken die de ontwikkeling kunnen verklaren. Van den Bosch: “Consumenten zijn door de economische crisis terughoudender geworden om nieuwe leningen aan te gaan, de zorgplicht vanuit kredietverstrekkers zorgt ervoor dat leningen minder makkelijk worden verstrekt en kredietverstrekkers reiken consumenten in de problemen eerder de helpende hand.”

Blinde vlek
Uit onderzoek blijkt dat het aantal huishoudens met een betalingsachterstand bij de fiscus, een huurachterstand of betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars en energieleveranciers toeneemt. Juist deze achterstanden worden niet centraal vastgelegd en zijn dus niet inzichtelijk. Van den Bosch: “BKR streeft al 50 jaar een financieel gezonde wereld na. Het ontbreken van deze informatie zorgt voor een blinde vlek. Adequate informatie betekent meer inzicht, eerder hulp en uiteindelijk minder betalingsproblemen.”

Society Trusted Data
BKR stelt wel duidelijke eisen aan het verzamelen van data. Van den Bosch: “De consument is eigenaar van zijn gegevens. Dat betekent dat hij inzicht in de vastgelegde data moet hebben en de gegevens feitelijk moeten zijn. Alleen zo ben je transparant en kan de consument nagaan of zijn gegevens kloppen. Ook moet het voor de consument duidelijk zijn waar zijn gegevens vandaan komen en waarvoor ze worden gebruikt. Wij noemen dat Society Trusted Data. Bij BKR plukken we dus geen gegevens van internet of van sociale media.”

Lokale samenwerking
Een aantal gemeenten pakt de schuldenproblematiek gericht aan. In pilotprojecten ondersteunt BKR deze gemeenten door met hulp van ziektekostenverzekeraars, woningcorporaties en nutsbedrijven een inschatting te maken van de ernst van de individuele schuldenproblematiek.

Actieve hulpverlening
Met deze inschatting kunnen gemeenten en hun schuldhulpverleningsinstanties bij de juiste mensen aan de slag. “In de praktijk betekent dit eerder hulp voor huishoudens die anders in onoplosbare financiële problemen dreigen te raken.” aldus Peter van den Bosch.

Beeldmateriaal


Over de BKR Kredietbarometer
De BKR Kredietbarometer is een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Kredietinformatiesysteem, dat door BKR wordt beheerd. De BKR Kredietbarometer verschijnt twee keer per jaar. De volgende editie komt in juli 2016 uit.

Boilerplate

BKR streeft een financieel gezonde wereld na. Onze missie is een maatschappelijke: we dragen op een objectieve wijze bij aan verantwoorde kredietverstrekking en we willen voorkomen dat schulden problemen worden. BKR heeft geen winstoogmerk.

In het Kredietinformatiesysteem, dat BKR beheert, registreren aangesloten organisaties gegevens over afgesloten kredieten en betalingsachterstanden op kredieten. Van hypotheken worden alleen betalingsachterstanden geregistreerd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen de gegevens in het Kredietinformatiesysteem om verantwoord krediet te kunnen verstrekken.

Consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR (online) inzien. Momenteel beheert BKR de kredietgegevens van zo’n 8,5 miljoen consumenten. Ruim 90% daarvan komt hun betalingsverplichtingen na.

Naast het Kredietinformatiesysteem beheert BKR, vanuit het beveiligde datacentrum ook andere databases met privacygevoelige informatie. Deze informatie ondersteunt aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en (identificatie)fraude in het financiële verkeer.

Ook is BKR actief binnen diverse maatschappelijke projecten op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Zo werken we met het ministerie van SZW, gemeenten en private partijen aan een Vindplaats van Schulden. Een samenwerkingsverband om in een vroegtijdig stadium mensen te bereiken die hulp willen bij het oplossen van problematische schulden.

BKR is in 1965 opgericht en gevestigd in Tiel. Er zijn ongeveer 250 organisaties bij ons aangesloten. Met 100 gemotiveerde werknemers werken we aan een financieel gezonde wereld. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.