Tiel,
08
april
2011
|
00:00
Europe/Amsterdam

Geen hernieuwe samenwerking telecom en BKR

Samenvatting

Bureau Krediet Registratie (BKR) en de telecomaanbieders Vodafone, T-Mobile, KPN en Telfort gaan niet opnieuw samenwerken. De telecombedrijven stopten met ingang van 1 januari 2011 met het registreren van problematische schulden bij BKR. BKR en andere stakeholders hebben in diverse gesprekken geprobeerd de telecombedrijven op andere gedachten te brengen.

BKR betreurt het feit dat er geen overeenstemming kon worden bereikt met de telecomaanbieders. Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR: “We hebben verschillende voorstellen met de partijen doorgesproken. Ons uitgangspunt was een gemakkelijke ontsluiting van data voor zowel de telecomaanbieders als voor onze bestaande deelnemers, zoals banken. Wij vinden het uitermate jammer dat het niet is gelukt om tot een systematiek van zelfregulering te komen en daarmee een bijdrage te leveren aan het voorkomen van problematische schulden.”

BKR onderkent het belang van het registreren van telecomcontracten. Uit onderzoek blijkt dat iemand met een achterstand op zo’n contract 12 keer zoveel kans heeft op nieuwe financiële problemen. Registratie van telecomcontracten sluit dan ook goed aan bij de missie van BKR: het voorkomen van overkreditering bij consumenten.

Totaal inzicht in schulden
BKR pleit al lange tijd voor een compleet inzicht in problematische betalingsachterstanden door middel van integrale schuldenregistratie. Dit kan voorkomen dat mensen dieper in de schulden raken. In Nederland is sprake van een groeiende schuldenproblematiek. Zo’n 711.000 huishoudens hebben, volgens onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW, te maken met problematische schulden.

Momenteel registreert BKR alleen kredieten en eventuele betalingsachterstanden op die kredieten. Dat helpt betalingsachterstanden op verleende kredieten voorkomen. Er zijn echter diverse sectoren met een groter aantal betalingsachterstanden <zie tabel Monitor betalingsachterstanden>. Denk bijvoorbeeld aan belastingen, huur, water en gas, ziektekosten en ook telefoonrekeningen.

Peter van den Bosch: “Het is belangrijk om een totaal inzicht te hebben. Kredietverstrekkers doen er alles aan om op verantwoorde wijze krediet te verstrekken. Het ontbreekt hen echter aan zicht op n betalingsachterstanden die niet aan krediet zijn gerelateerd. Nu kunnen huishoudens met bijvoorbeeld een flinke huurachterstand en een belastingschuld toch nog een lening krijgen. De kredietverstrekker ziet die schulden immers niet in ons Centraal Krediet Informatiesysteem. Consumenten komen zo alleen maar dieper in de ellende. Dat wil BKR voorkomen.”

Volgens Van den Bosch is registratie een beproefd middel om problematische schuldsituaties te voorkomen. “In landen waar schulden niet worden geregistreerd, is sprake van wel 40% betalingsachterstanden. Bij ons in het Centraal Kredietinformatie Systeem daarentegen staat ruim 93% van de mensen positief geregistreerd. Slechts 6,6% heeft een achterstand.  Heel belangrijk: dat aantal is stabiel.”

LIS
BKR is zeker niet de enige partij die het belang van een meer integrale registratie inziet. De Stichting LIS, een initiatief van onder meer de VNG, Aedes, Energie-Nederland, de NVVK en het Leger des Heils, wil bijvoorbeeld betalingsachterstanden bij huur, energie en sociale diensten registreren.

Boilerplate

Over BKR
BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) beheert BKR de gegevens over afgesloten kredieten. Zij informeert daarover aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties. Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico’s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland.


BKR is in 1965 door het financiële bedrijfsleven opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over ruim 9 miljoen personen, waarvan ruim 93% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, deelnemers bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt ruim 100 werknemers, heeft circa 240 deelnemers en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.

Deel deze release

Laatste nieuws