Tiel,
27
november
2015
|
17:05
Europe/Amsterdam

Is de economische crisis voorbij?

Tiel, 27 november 2015 – Een deel van de Nederlanders van 16 jaar en ouder verwacht in de toekomst financiële problemen met onbetaalde rekeningen en schulden uit het verleden. Ruim 6% zegt nu al of in de toekomst de rekeningen niet meer te kunnen betalen. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Tilburg University in opdracht van BKR.

Aangegane verplichtingen

Tegenover de economische groei staan voor veel Nederlanders financiële verplichtingen uit het verleden. Dat kan een hypotheek, een autofinanciering, een persoonlijke lening zijn, maar vooral ook onbetaalde rekeningen aan ondermeer de belastingdienst, het energiebedrijf, de ziektekostenverzekeraar en de huurbaas spelen hen parten. 

Verslechterde arbeidsmarktpositie

In de crisistijd heeft 37% van de bevolking te maken gehad met een verandering in de arbeidsmarktpositie. Een groter deel van de werkenden geeft aan minder zeker te zijn geworden over het behoud van werk.

Verdubbeling achterstallige rekeningen

Het onderzoek verwijst naar het forse aantal achterstallige rekeningen. In 2008, voor de crisis, kampte 8,3% van de huishoudens met minimaal één achterstallige rekening. In 2014 was dat 17,9%.

Eerder aanpakken

Als belangrijkste conclusie bepleiten de onderzoekers van Tilburg University een actieve aanpak van deze schuldenproblematiek. Daarbij wordt vooral naar de overheid en gemeentelijke schuldhulpverlening verwezen. Deze zou eerder in kaart kunnen brengen wat er zich afspeelt bij de huishoudens, en hulp kunnen bieden zodat problemen voortijdig kunnen worden opgelost.

Het volledige onderzoeksrapport vindt u hier.

Boilerplate

Over het onderzoek

Het onderzoek ‘Is de economische crisis voorbij?’ werd in opdracht van BKR uitgevoerd door Tilburg University. Het onderzoeksteam stond onder leiding van prof. dr. Harald Benink, hoogleraar Banking & Finance. De respondenten zijn 16 jaar en ouder en afkomstig uit het CentERpanel. Dit panel bestaat sinds 1991 en is speciaal opgezet voor wetenschappelijk, maatschappelijk onderzoek en is representatief voor de Nederlands sprekende bevolking. 2057 respondenten hebben het onderzoek compleet ingevuld. Aanleiding voor de opdracht van het onderzoek was het 50-jarig bestaan van BKR. Het onderzoek werd door prof. Dr. Harald Benink tijdens het BKR jubileumcongres op 19 november 2015 in Amsterdam gepresenteerd.

 

Over BKR

BKR streeft een financieel gezonde wereld na. Onze missie is een maatschappelijke: we willen op objectieve wijze bijdragen aan verantwoorde kredietverstrekking en we willen voorkomen dat schulden problemen worden. BKR doet dit, als onafhankelijke stichting, zonder winstoogmerk voor haar klanten, consumenten en de maatschappij.

 

In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat BKR beheert, registreren aangesloten organisaties gegevens over afgesloten kredieten en betalingsachterstanden op kredieten. Van hypothecaire kredieten worden alleen betalingsachterstanden vastgelegd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen de gegevens in het CKI om probleemschulden te voorkomen.

 

Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens (online) bij BKR inzien. Momenteel beheert BKR de kredietgegevens van 8,5 miljoen mensen. Ruim 90% daarvan komt zonder problemen de betalingsverplichtingen na.

Naast het CKI beheert BKR vanuit het beveiligde datacentrum nog andere privacygevoelige databases. Deze informatie ondersteunt aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en (identiteits)fraude in het financiële verkeer.

 

BKR is ook actief binnen diverse maatschappelijke projecten op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Zo werken we met het ministerie van SZW, gemeenten en private partijen aan een Vindplaats van Schulden. Een samenwerkingsverband om in een vroegtijdig stadium mensen te bereiken die hulp willen bij het oplossen van problematische schulden. Ook via deze weg bevorderen we het financiële welzijn van mensen.

 

BKR bestaat in 2015 50-jaar en telt 100 werknemers, heeft circa 240 zakelijke klanten en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.