Tiel,
19
juli
2018
|
11:25
Europe/Amsterdam

Opnieuw minder consumenten met betalingsachterstanden

Het aantal consumenten met een betalingsachterstand op hun krediet blijft afnemen. Op 1 juli 2018 had 6,4 procent van de bij BKR geregistreerde kredietnemers (ruim 674.000 consumenten) betaalproblemen. Dat was 0,1 procent minder dan een kwartaal eerder. Het was al voor het zevende opeenvolgende kwartaal dat het aantal mensen met een betalingsachterstand terugliep. Daarmee is het aantal consumenten met betalingsproblemen bijna terug tot op het niveau van 2010. Dat was het moment dat consumenten de economische crisis flink in hun portemonnee begonnen te voelen en als gevolg de betalingsproblemen jarenlang toenamen.

Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR: “Het is een positieve ontwikkeling dat steeds minder consumenten met betalingsachterstanden kampen. Deze voortdurende afname is een belangrijke indicator dat het steeds beter gaat met onze economie. Als de economische vooruitzichten positief blijven, verwachten we de komende tijd een verdere teruggang van het aantal mensen met betalingsproblemen op hun krediet.”

Ouderen oververtegenwoordigd

De grootste groep mensen met een betalingsachterstand is in de leeftijd van 41 tot en met 50 jaar. Van deze ruim 2,1 miljoen kredietnemers hadden bijna 182.000 consumenten op 1 juli betalingsproblemen. In de leeftijdscategorie van 51 tot en met 60 jaar hadden bijna 147.000 van de ruim 2,3 miljoen consumenten met een krediet een achterstand. Beide groepen werden tijdens de crisis hard geraakt, waarbij velen hun baan verloren. Hoewel het inmiddels met de economie en de werkgelegenheid beter gaat, blijkt het voor een deel van deze groep lastig om opnieuw aan het werk te komen. Tegelijkertijd lopen hun vaak jaren eerder aangegane, financiële verplichtingen gewoon door.

Relatief vaakst problemen bij dertigers

Consumenten van 31 tot en met 40 jaar hadden relatief het vaakst een betalingsachterstand op hun krediet. Op 1 juli kampte ruim één op de tien met betaalproblemen. Dertigers nemen in deze fase van hun leven vaak ingrijpende beslissingen (zoals het stichten van een gezin of het volgen van extra scholing), die doorgaans grote financiële verplichtingen met zich meebrengen. Daardoor zijn ze bij bijvoorbeeld een scheiding, het verlies van een baan of een andere tegenslag vatbaar voor betalingsproblemen. Het aantal consumenten met een krediet lag in deze leeftijdscategorie wel aanzienlijk lager dan bij oudere groepen. Bijna 1,7 miljoen consumenten tussen 31 tot en met 40 jaar hadden aan het begin van het kwartaal een krediet. 

Over Stichting BKR

BKR beheert kredietgegevens in Nederland waardoor kredietverstrekkers op basis van de actuele situatie een goede kredietbeslissing kunnen nemen. Hierdoor draagt BKR bij aan verantwoorde kredietverlening en daardoor aan een gezonde financiële huishouding in Nederland. Kredietverstrekkers zoals banken en webwinkels zijn wettelijk verplicht elke lening die zij verstrekken aan te melden bij BKR. Hierdoor ontstaat een database met een overzicht van (het betaalgedrag op) alle leningen in Nederland. BKR beheert 20 miljoen registraties van kredietcontacten van 10,5 miljoen consumenten in haar database. Daarvan betaalt 94% zijn aflossingen op tijd.

Indien een kredietverstrekker een nieuwe lening wil verstrekken aan een consument is zij vanaf een bedrag van euro 250 verplicht de database van BKR te raadplegen. Daardoor krijgt zij inzicht in de lening(en) en het betalingsgedrag van de betreffende consument. Zij kan mede op basis hiervan een inschatting maken of het verstrekken van de lening verantwoord is. Bij de beslissing van de kredietverstrekker om wel of geen lening te verstrekken, heeft BKR geen rol. De consument kan de database van BKR ook raadplegen. Hierdoor krijgt hij actueel inzicht in zijn situatie, bijvoorbeeld hoeveel en welke leningen hij heeft en of er door de kredietverstrekker een achterstand is gemeld met het terugbetalen van de lening(en). Indien er achterstand in betalingen is ontstaan van meer dan drie maanden, krijgt de consument een negatieve registratie. Dit is op zich geen beletsel om een nieuwe lening aan te gaan. Wel zal de kredietverstrekker zich in beeld vormen in hoeverre de reden van de achterstand van tijdelijke aard was. 

Naast het beheren van kredietgegevens, richt BKR zich in bredere zin op het voorkomen van problematische schuldsituatie, fraudepreventie, en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening. Deze taken dragen ook bij aan een gezonde financiële huishouding in Nederland. BKR voert met de kredietregistratie een wettelijke taak uit. Deze is vastgelegd in Wet op het financiële toezicht (Wft). BKR is een stichting zonder winstoogmerk en bestaat sinds 1965. BKR is onafhankelijk van de kredietverstrekkers en staat onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).