Tiel,
20
juli
2015
|
13:30
Europe/Amsterdam

Ruim 777.000 mensen met betalingsachterstand op lening

“Gelukkig zien we dat het aantal betalingsachterstanden op leningen nu minder snel toeneemt dan in 2013 en 2014. De crisis heeft weliswaar een flinke impact gehad, maar de werkelijkheid is ook dat de schuldenproblematiek nog dagelijks toeneemt”
Peter van den Bosch

BKR Kredietbarometer juli 2015

Samenvatting

Volgens de BKR Kredietbarometer zijn er per 1 juli 777.767 mensen met een betalingsachterstand op een afgesloten lening. Vanaf 1 januari zijn er 7.039 mensen bijgekomen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen.

De afgelopen jaren nam het aantal mensen dat in de financiële problemen kwam steeds toe. In 2013 was de stijging het grootst. In dat jaar kwamen er 31.435 mensen met een betalingsachterstand op geleend geld bij.

Bij BKR worden leningen en betalingsachterstanden daarop geregistreerd. Van hypotheken worden alleen betalingsachterstanden van meer dan vier maanden vastgelegd. Alle andere betalingsachterstanden worden niet centraal vastgelegd en zijn dus niet inzichtelijk. Evenmin zijn bijvoorbeeld studieleningen bij BKR vastgelegd.

Door meer informatie over schulden te delen en samen te werken kan volgens BKR de schuldenproblematiek effectief worden aangepakt. Op dit moment werkt BKR samen met een aantal gemeenten om hen via pilotprojecten te ondersteunen met signalen die duiden op schuldenproblemen. Zo kunnen gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties huishoudens die in de financiële problemen dreigen te geraken in een vroegtijdig stadium ondersteuning bieden.

Volgens de BKR Kredietbarometer zijn er per 1 juli 777.767 mensen met een betalingsachterstand op een afgesloten lening. Vanaf 1 januari zijn er 7.039 mensen bijgekomen die hun betalingsverplichtingen niet nakomen.

Flinke impact crisis
De afgelopen jaren nam het aantal mensen dat in de financiële problemen kwam steeds toe. In 2013 was de stijging het grootst. In dat jaar kwamen er 31.435 mensen met een betalingsachterstand op geleend geld bij. “Gelukkig zien we dat het aantal betalingsachterstanden op leningen nu minder snel toeneemt dan in 2013 en 2014. De crisis heeft weliswaar een flinke impact gehad, maar de werkelijkheid is ook dat de schuldenproblematiek nog dagelijks toeneemt” aldus Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR.

Veel informatie onzichtbaar
Bij BKR worden leningen en betalingsachterstanden daarop geregistreerd. Van hypotheken worden alleen betalingsachterstanden van meer dan vier maanden vastgelegd. Van den Bosch: “De betalingsachterstanden op leningen zijn slechts een klein deel van het maatschappelijke probleem. Er zijn immers nog veel meer betalingsachterstanden waar mensen mee kampen. Denk aan betalingsachterstanden bij de fiscus, huurachterstanden of die bij zorgverzekeraars.” Deze achterstanden worden niet centraal vastgelegd en zijn dus niet inzichtelijk. Evenmin zijn bijvoorbeeld studieleningen bij BKR vastgelegd.

Samenwerking essentieel
Door meer informatie over schulden te delen en samen te werken kan volgens BKR de schuldenproblematiek effectief worden aangepakt. Op dit moment werkt BKR samen met een aantal gemeenten om hen via pilotprojecten te ondersteunen met signalen die duiden op schuldenproblemen. Doordat bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars, woningcorporaties en nutsbedrijven data over betalingsachterstanden aanleveren kan BKR voor gemeenten een inschatting van de ernst van de individuele schuldenproblematiek maken.

Actieve aanpak
Met deze inschatting kunnen gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties huishoudens die in de financiële problemen dreigen te geraken in een vroegtijdig stadium ondersteuning bieden. “Het gaat er om dat we voorkomen dat mensen wegzakken in een schuldenmoeras. Dat kan met de juiste informatie en een actieve aanpak vanuit de gemeente.” zegt Van den Bosch.

Beeldmateriaal


Over de BKR Kredietbarometer
De BKR Kredietbarometer is een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat door BKR wordt beheerd. De BKR Kredietbarometer wordt twee keer per jaar uitgebracht. De volgende editie verschijnt in januari 2016.

Over BKR
BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat BKR beheert, registreren aangesloten organisaties gegevens over afgesloten kredieten en betalingsachterstanden op kredieten. Van hypothecaire kredieten worden alleen betalingsachterstanden geregistreerd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen de gegevens in het CKI om overkreditering te voorkomen.

Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico’s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland.

BKR is in 1965 opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over 8,5 miljoen personen, waarvan bijna 91% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt 100 werknemers, heeft circa 240 zakelijke klanten en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.