Tiel,
31
oktober
2016
|
13:37
Europe/Amsterdam

Daling van het aantal mensen met betalingsachterstand op hypotheek

BKR Hypotheekbarometer oktober 2016

Samenvatting

Het aantal mensen met een betalingsprobleem op hun hypotheek is het afgelopen halfjaar afgenomen met 3.156. In totaal zijn er nu nog 107.310 mensen die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen.

Ten opzichte van een jaar geleden zijn er nu in totaal 5.371 mensen minder met een betalingsprobleem op de hypotheek. Een afname van 5%.
 

Het aantal mensen met een betalingsprobleem op hun hypotheek is het afgelopen halfjaar afgenomen met 3.156. In totaal zijn er nu nog 107.310 mensen die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen. Zo blijkt uit de vandaag verschenen BKR Hypotheekbarometer.

Daling zet door
Eerder dit jaar, april 2016, meldde BKR ook al een daling van de betalingsachterstanden op hypotheken. De positieve ontwikkeling lijkt daarmee definitief door te zetten. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er nu in totaal 5.371 mensen minder met een betalingsprobleem op de hypotheek. Een afname van 5%.

Piek medio 2015
De afnemende betalingsachterstanden op hypotheken zijn betrekkelijk nieuw. Vanaf de crisis in 2008 is het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek ruim verdriedubbeld. Peter van den Bosch, algemeen directeur van BKR: “De piek zagen we in juli 2015 toen ruim 113.000 mensen in de knel zaten met hun hypotheekbetalingen. Gelukkig gaan we nu weer de goede kant op en begint het op een structureel herstel te lijken.“

Positieve ontwikkelingen
Uiteraard speelt het economische tij een rol bij de afnemende problemen. Van den Bosch: “Werkloosheid is een belangrijke factor bij financiële problemen en ook hier zien we een positieve ontwikkeling. Het percentage werklozen daalt ook dit jaar weer. Daarnaast is banken er veel aan gelegen om klanten met een betalingsachterstand op de hypotheek te helpen bij het vinden van een oplossing. Ook helpt het dat er steeds minder huizenbezitters met hun hypotheek ‘onder water’ staan”.

Beeldmateriaal

Over de BKR Hypotheekbarometer
De BKR Hypotheekbarometer geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen van betalingsachterstanden op Nederlandse hypotheekcontracten. Er wordt van een betalingsprobleem op de hypotheek gesproken bij een betalingsachterstand van meer dan 120 dagen[1] op een lopend hypotheekcontract. Deze achterstand wordt hersteld op het moment dat de achterstand volledig is ingelopen.De cijfers betreffen individuele personen. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat door BKR wordt beheerd. De BKR Hypotheekbarometer komt twee keer per jaar uit. De volgende editie verschijnt in april 2017.

[1] In 2017 zullen de achterstanden op hypotheken eerder gemeld gaan worden. De registratietermijn gaat terug van 120 dagen naar 3 maanden. Hiermee zal de achterstandsregistratie meer gaan aansluiten bij internationale standaarden.

Boilerplate

Over BKR
BKR bevordert het financieel welzijn van maatschappij en consumenten door het bieden van betrouwbare en veilige informatie. BKR beheert daarvoor diverse databases waarvan het CKI de meest bekende is. Dit informatiesysteem bevat gegevens over vrijwel alle vormen van verstrekt krediet. In praktijk komt het er op neer dat nagenoeg iedere volwassene in Nederland ‘bekend’ is bij BKR.
Gelukkig is het overgrote deel (91%) van de mensen positief bekend bij BKR. Op grond daarvan wordt het makkelijker krediet te verkrijgen en draagt het tevens bij aan lagere rentetarieven. Voor Nederlanders die met een achterstand op hun hypotheek of andere kredieten geregistreerd staan (9%), wordt het niet onmogelijk krediet te verkrijgen, maar wel lastiger. Een bank zal in dergelijke gevallen om uitleg vragen.

BKR is ook actief binnen diverse maatschappelijke projecten op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Zo werkt BKR samen met het ministerie van SZW, gemeenten en private partijen aan een Vindplaats van Schulden:een samenwerkingsverband om in een vroegtijdig stadium mensen te bereiken die hulp kunnen gebruiken bij het oplossen van problematische schulden.

BKR respecteert de individuele privacy en werkt binnen de hoogst mogelijke (ISO) normen voor privacy- en databescherming. Ook volgt BKR het ‘Society Trusted Data’ principe. Dit betekent dat de maatschappij en consumenten er op kunnen vertrouwen dat het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR geen gebruik maakt van openbare data die verkregen kunnen worden via bijvoorbeeld het internet of andere ‘derden’. Consumenten kunnen via hun mijnBKR-omgeving exact volgen wat er geregistreerd staat en door wie zij getoetst zijn.

Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk draagt BKR al meer dan 50 jaar bij aan een financieel gezonde wereld. BKR is in 1965 opgericht en gevestigd in Tiel. Er zijn ongeveer 250 organisaties bij ons aangesloten. Met 100 gemotiveerde werknemers werkt BKR aan het financieel welzijn van consument en bedrijf.