Tiel,
04
mei
2018
|
11:48
Europe/Amsterdam

Stichting BKR: 12% minder mensen met betalingsachterstand op hypotheek

Per 1 april 2018 telde Nederland bijna 86 duizend mensen met een langdurige betalingsachterstand op hun hypotheek. Dat is 12% minder dan een jaar geleden, toen er ongeveer 98 duizend mensen waren met een dergelijke betalingsachterstand. Zo blijkt uit de vandaag verschenen Hypotheekbarometer van Stichting BKR. De Hypotheekbarometer geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen van betalingsachterstanden op Nederlandse hypotheekcontracten.

Afname sinds juli 2015
Sinds juli 2015 daalt het aantal mensen met een betalingsachterstand op de hypotheek. Peter van den Bosch, algemeen directeur van Stichting BKR: “In juli 2015 bereikten de betalingsproblemen op de hypotheek een maximum. Er zaten toen ruim 113 duizend mensen in de problemen. Gelukkig is dat aantal de laatste jaren flink afgenomen.”

Oorzaak daling van 12%
De daling van 12% ten opzichte van 2017 is fors te noemen. Het einde van de economische crisis en de afnemende werkloosheid de afgelopen jaren hebben aan deze positieve ontwikkeling bijgedragen.

Verwachting
Stichting BKR verwacht dat de daling van het aantal mensen met een betalingsachterstand op de hypotheek de komende maanden doorzet. Daarbij spelen diverse overheidsmaatregelen een rol. Zo blijft de maximale hypotheek op basis van de woningwaarde de komende jaren gelijk: kopers kunnen niet meer lenen dan de woningwaarde. Bovendien bouwt de overheid de hypotheekrenteaftrek versneld af waardoor de prikkel om maximaal te lenen kleiner wordt. Van den Bosch: “Door overfinanciering tegen te gaan en aflossen te stimuleren wordt de hypotheeknemer minder kwetsbaar. Ik verwacht dan ook dat de ingezette daling de komende periode doorzet.”

BKR Hypotheekbarometer
De BKR Hypotheekbarometer geeft tweemaal per jaar inzicht in de trends en ontwikkelingen van betalingsachterstanden op Nederlandse hypotheekcontracten. Er wordt van een betalingsprobleem op de hypotheek gesproken bij een betalingsachterstand van meer dan drie maandtermijnen op een lopend hypotheekcontract. Deze achterstandsmelding wordt hersteld op het moment dat de achterstand volledig is ingelopen. De cijfers betreffen individuele personen. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die vermeld staan in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat Stichting BKR beheert. Het CKI bevat gegevens over vrijwel alle vormen van verstrekt krediet in Nederland.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Michele Hartevelt, woordvoerder Stichting BKR06-51 00 39 07 m.hartevelt@bkr.nl

Over Stichting BKR

Stichting BKR beheert het stelsel van kredietregistratie in Nederland en biedt verstrekkers en consumenten betrouwbare en veilige informatie. Daarvoor beheert de organisatie diverse databases waarvan het CKI de meest bekende is.

Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk draagt BKR al meer dan 50 jaar bij aan een financieel gezonde wereld. Dat doet zij onder andere door het initiëren van maatschappelijke projecten op het gebied van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Zo werkt Stichting BKR samen met ministeries, gemeenten en schuldhulpverleningsinstanties aan de ‘Vindplaats van Schulden’: een samenwerkingsverband om in een vroegtijdig stadium hulp te bieden bij het oplossen van problematische schulden.

Stichting BKR werkt binnen de hoogst mogelijke (ISO) normen voor privacy- en databescherming en volgt het ‘Society Trusted Data’ principe. Er wordt geen gebruik gemaakt van data die verkregen kan worden via bijvoorbeeld het internet, social media en derden.