Tiel,
13
maart
2013
|
09:00
Europe/Amsterdam

Studielening wordt de grootste particuliere schuld na hypotheken

Samenvatting

De studielening wordt een van de grootste schulden in Nederland wanneer het nieuwe studieleenstelsel er doorkomt. De totale schuldenlast wordt binnen enkele jaren groter dan die van consumptief krediet. Dit voorspelt Peter van den Bosch, directeur van BKR. In het nieuwe sociaal leenstelsel krijgen pas afgestudeerden te maken met een hogere studieschuld dan nu het geval is. Een schuld die in het meest ongunstigste geval kan oplopen tot wel 122.300 euro wat gelijk staat aan een maandelijks aflosbedrag van 1.140 euro. In de berekeningen van de minister wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 0,6 procent en wordt de ontwikkeling van de rente niet meegenomen. Dit geeft een onrealistisch beeld van de toekomstige situatie. Het beeld ziet er als volgt uit: 

Een Vandaag

12
mrt
2013
www.eenvandaag.nl

Schuld bij 4-jarige studie o.b.v. 0,6 procent

Zonder bijlenen 20.900 euro
Met bijlenen 47.500 euro

Schuld bij 4-jarige studie o.b.v. 7,6 procent

Zonder bijlenen 27.600 euro
Met bijlenen 62.300 euro

Schuldenproblematiek
1 miljoen van deze gezinnen zit diep in de schuldenproblemen. 1 op de 6 is hoger opgeleid en de meesten kunnen ook de kosten voor het terugbetalen van de studieschuld niet opbrengen. Van de afgestudeerden went 20.000 zich jaarlijks tot schuldhulpverlening omdat zij hun studieschulden niet meer kunnen betalen. De terugbetaling naar draagkracht zoals Bussemaker die omschrijft is zeer belangrijk om de maandelijkse lasten behapbaar te maken, maar de schuld en de maandelijkse verplichting blijft natuurlijk toch staan. De Monitor Betalingsachterstanden van het ministerie van SZW laat immers zien dat 17 procent van de huishoudens met een betalingsachterstand op de studieschuld ook elders achterstanden heeft zoals op de telefoonrekening, leningen of kopen op afbetaling en op de hypotheek of huur. Onder HBO en WO afgestudeerden stijgt het percentage van mensen met een achterstand om rekeningen terwijl lagere- en middelbare opleidingsniveaus een daling laten zien.

Informatievoorziening
Van den Bosch pleit voor een goede en actieve informatievoorziening zodat studenten goed weten welke gevolgen de studielening heeft voor hun financiële toekomst. Bovendien is BKR voor een positieve registratie van de studielening vanaf een bedrag van 1500 euro. Let wel, dit is een positieve registratie. De studieschuld is hiermee zichtbaar voor kredietverleners en zij kunnen de maandelijkse lasten meewegen in een totale draagkrachtberekening. Hiermee kunnen kredietverstrekkers op een verantwoorde manier een lening verstrekken en krijgt de consument een goed advies over de mogelijkheden die hij heeft en komt hij niet onverwachts voor maandelijkse lasten te staan die hoger uitvallen dan waarop hij had gerekend. De studielening wordt dus niet genoteerd als een consumptief krediet.

BKR heeft een maatschappelijke rol om overkreditering en problematische schulden te voorkomen. De terugbetaling op de studieschuld is voor afgestudeerden een maandelijks terugkerende last die doorwerkt in hun draagkracht voor een lange periode. Het is daarom niet meer dan logisch dat dit element meegenomen wordt in een inkomsten-lastenberekening door kredietverstrekkers. Alleen dan kan er op een verantwoordelijke manier een lening of hypotheek worden verstrekt. Overigens hebben overheid en banken ook al afspraken gemaakt hoe de studieschuld meegeteld dient te worden bij de aanvraag van een hypotheek of krediet.

BKR onderschrijft dat de overheid een proactieve taak heeft om studenten al in een vroeg stadium in te lichten over de langetermijngevolgen van een studieleningen en de impact die dit kan hebben op de financiële toekomst.

Boilerplate

Over BKR
BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het CKI beheert BKR de gegevens over afgesloten kredieten. Zij informeert daarover aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties. Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. BKR is in 1965 door het financiële bedrijfsleven opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over bijna 9 miljoen personen, waarvan 92% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt ruim 100 werknemers, heeft circa 240 aangesloten organisaties en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.