Tiel,
17
oktober
2016
|
16:40
Europe/Amsterdam

Toelichting: wijziging kredietregistratiegrenzen

Per 1 december 2016 worden ook kleinere kredieten met een kortere looptijd in het kredietinformatiesysteem bij BKR opgenomen.

‘Is dat wel een goed idee en krijgen consumenten daar last van?’

Als iemand een nieuw krediet aanvraagt, dan dient de geldverstrekker informatie op te vragen bij BKR in Tiel. De geldverstrekker stelt zich daarbij de volgende vragen:

  1. Heeft de betreffende consument al ervaring met het aangaan van kredieten, en hoe is hij/zij in het verleden zijn verplichtingen nagekomen?

  2. Als er al lopende kredieten zijn, waaraan financiële verplichtingen zijn verbonden, is het dan verantwoord om nieuwe kredieten te verstrekken, en hoe pakken die nieuwe verplichtingen dan uit?

Momenteel worden kredieten van meer dan 500 euro tot 175.000 euro met een looptijd van meer dan 3 maanden geregistreerd. In praktijk komt dat er nu al op neer dat bijna iedere volwassene in beeld is in Tiel. Veruit de meeste consumenten (91%) staan positief geregistreerd (dus zonder achterstanden). Dat betekent dat de geldverstrekker kan zien dat deze consumenten hun verplichtingen prima aankunnen, en dat is een groot pluspunt bij het verkrijgen van nieuwe kredieten.

Per 1 december worden ook kredieten tussen 250 euro en 500 euro met een looptijd tussen 1 maand en 3 maanden toegevoegd aan het kredietinformatiesysteem.

Hierdoor ontstaat dus een nog beter beeld van al die consumenten die bij BKR geregistreerd staan. Deze aanpassing vloeit voort uit aangescherpte wet-, en regelgeving.

Helpen de aanpassingen ook om de schuldenproblematiek terug te dringen?

De schuldenproblematiek in Nederland is groot en groeit nog steeds. Op dit moment heeft maar liefst 1 op de 5 huishoudens te maken met problematische schulden. Los van het feit dat goede betalers baat hebben bij de uitbreiding, zal meer informatie ook helpen bij het terugdringen van de groeiende schuldenproblematiek.Mensen die betalingsproblemen hebben, stapelen vaak korte schulden. Deze wijziging voorkomt stapeling van onzichtbare, korte kredieten. Stapelen van kortlopende schulden leidt uiteindelijk in veel gevallen tot een groter schuldenprobleem.

Terugdringen van de maatschappelijke kosten. Volgens onderzoek van het Nibud kost één huishouden met ernstige financiële problemen, de samenleving 100.000 euro. Deze kosten komen voor rekening van de belastingbetaler. Ook leiden betalingsproblemen tot een maatschappelijk isolement en/of sociale problemen.

Kunnen consumenten die in het kredietinformatiesysteem staan lastiger een krediet afsluiten of minder hypotheek krijgen?

Als je een krediet of hypotheek afsluit dien je al je bestaande leningen en kredietfaciliteiten aan de geldverstrekker op te geven. Of die nu bij BKR geregistreerd staan, of niet. Voor kleinere kredieten (tot 500 euro) is het nu afhankelijk van de consument of dat gebeurt. Straks ziet de geldverstrekker die ook bij BKR.

Voor de hoogte van de lening of hypotheek maakt dat na 1 december geen verschil.Er is een grens aan ieders leenvermogen. Hoeveel leningen iemand al heeft, bepaalt hoeveel daar nog bij kan. Daarbij wordt o.a. ook gekeken naar iemands inkomen. Individuele geldverstrekkers bepalen op basis van alle informatie de hoogte van het krediet of de hypotheek. Het is daarbij belangrijk om aan ieders individuele situatie recht te doen.

Tenslotte, BKR bepaalt nooit of een consument een krediet of hypotheek krijgt. Met betrouwbare en veilig beschermde informatie bevorderen we het financiële welzijn van consumenten.

Meer weten over BKR? Bekijk de video BKR in een minuut. Meer informatie over de wijzigingen per 1 december vindt u op de website van BKR.