Tiel,
12
april
2013
|
10:07
Europe/Amsterdam

Verklaring BKR -berekeningen sociaal leenstelsel

Samenvatting

Op 11 april heeft minister Bussemaker van Onderwijs in de Tweede Kamer kamervragen beantwoord van haar PvdA-partijgenoot Mohandis. De vragen gingen over de voorbeeldberekeningen van BKR m.b.t. de studieschulden in het nieuwe sociale leenstelsel. Bussemaker noemt de berekeningen misleidend. BKR blijft achter de berekeningen staan en licht toe waarop deze zijn gebaseerd. 

Voorbeeldschulden
De berekeningen van BKR zijn voorbeeldberekeningen gebaseerd op de ontwikkeling van de rente op de studieschuld van de afgelopen 20 jaar (gemiddeld 7,6%) in plaats van de afgelopen 10 jaar (gemiddeld 2,06%). Bussemaker rekent met 2,5%. “We weten dat de rente op dit moment uitzonderlijk laag is. Terugkijken op de afgelopen 10 jaar kan hierdoor een vertekend beeld geven. Zeker in acht nemend dat de economische situatie aanzienlijk is veranderd in deze periode. Bussemaker heeft zelf ook niet voor niets het voorbeeldpercentage veranderd van 0,6 naar 2,5 procent.” Ook andere marktpartijen zoals het NIBUD rekenen met een hoger rentepercentage dan dat de Minister doet.

Renteontwikkeling
In de afgelopen 20 jaar zijn forse uitschieters te zien in het rentepercentage dat studenten moesten betalen. In 2002 was dit 4,17%, in 2000 5,18%, in 1995 6,60%, in 1994 8,29% en in 1992 zelfs 9,49 %. Hermsen licht de keuze om te kijken over 20 jaar verder toe: “Studenten krijgen te maken met een langlopende schuld. Na 4 tot 6 jaar na het afstuderen beginnen zij met aflossen, deze aflossingsperiode duurt meestal 15 tot 20 jaar. Dan ben je dus al gauw zo’n 25 jaar verder. De rente wordt in deze periode om de 5 jaar gewijzigd en vastgezet. Zeker wanneer we weer naar een economisch gezondere situatie gaan, is het realistisch te verwachten dat de rente stijgt. Begin dit jaar hebben de afgestudeerden mazzel doordat zij te maken te krijgen met een historisch lage rente van 0,6 procent.” De volledige renteontwikkeling van deze percentages zijn terug te zien op de website van het Ministerie van OC&W.

Leenangst
Een beetje gezonde leenangst in deze tijd kan geen kwaad. “We hebben allemaal kunnen zien wat het effect is van te makkelijk lenen. Een studieschuld is deels een ander verhaal. Het is een investering in jezelf en in de toekomst, maar het blijft wel een schuld. Bovendien is de baangarantie voor hoogopgeleiden en bijbehorend salaris niet meer zo van zelfsprekend als een aantal jaar geleden. Enige voorzichtigheid lijkt ons inmiddels wel op zijn plaats wanneer het het aangaan van leningen betreft,” licht Peter Hermsen van BKR verder toe. Juist onder HBO- en WO-afgestudeerden stijgt het percentage van mensen met een achterstand op rekeningen terwijl lagere- en middelbare opleidingsniveaus een daling laten zien.

Registratie studieschuld
BKR is voor het positief registeren van studieleningen onder een aparte codering. Hiermee worden ze niet gezien als een consumptieve schuld, maar is het wel zichtbaar voor kredietverstrekkers die een inkomsten-lastenberekening maken. Hierdoor kunnen kredietverstrekkers verantwoord geld uitlenen en voorkomen dat consumenten te maken krijgen met te hoge maandelijkse lasten. Studenten hoeven zich geen zorgen te maken dat een bij BKR geregistreerde studieschuld veel te zwaar gaat meewegen als ze in de toekomst een krediet of hypotheek gaan aanvragen. Daarover zijn recent goede afspraken gemaakt tussen het Ministerie en de kredietverstrekkers.

 

Boilerplate

Over BKR
BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het CKI beheert BKR de gegevens over afgesloten kredieten. Zij informeert daarover aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties. Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. BKR is in 1965 door het financiële bedrijfsleven opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over bijna 9 miljoen personen, waarvan 92% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt ruim 100 werknemers, heeft circa 240 aangesloten organisaties en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.